Domáce GPlus Spoločnosť

Každá piata žena na Slovensku má za svoj život skúsenosť s násilím

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Každá piata žena na Slovensku má za svoj život skúsenosť s násilím zo strany súčasného či bývalého partnera. Sedem percent žien zažilo fyzickú agresiu a tri percentá sexuálne násilie od svojho partnera. Vo väčšine prípadov sa tak dialo opakovane. Sexuálne násilie zažilo 4,9 percenta žien, čo tvorí približne 100-tisíc žien na Slovensku. Informuje o tom Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktoré sa aj tento rok zapája do celosvetovej kampane OSN Orange the world! – Zafarbime svet na oranžovo.

 

Väčšina žien (88 percent) podľa KMC páchateľa sexuálneho násilia poznala. “Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38 percent) alebo známych žien (28 percent). V desiatich percentách boli páchateľmi príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy – nadriadení, kolegovia (12 percent),” spresnilo centrum. Na políciu sa s prežívaným násilím obrátilo 15 percent žien, 13 percent vyhľadalo psychologické služby.

“Hoci na Slovensku má skúsenosť s násilím každá piata žena, len každý siedmy opýtaný v prieskume mienky o násilí povedal, že pozná v kruhu rodiny či priateľov niekoho, kto je obeťou. Nízke povedomie o násilí nás robí zraniteľnými alebo nám zabraňuje pomáhať. Ak sa budeme zaujímať o fakty o príčinách a dôsledkoch násilia, lepšie pochopíme prežívanie žien a spôsob, akým môžu alebo musia pristúpiť k riešeniu ich situácie,” uviedla v súvislosti s tohtoročnou výzvou OSN  vedúca manažérka KMC Barbora Burajová. Tohtoročná výzva OSN smeruje podľa jej slov k verejnosti i k štátnym predstaviteľom a ponúka priestor na boj proti násiliu na ženách, ktorý nebude zaťažený mýtmi o násilí a predsudkami voči ženám, ktoré ho zažívajú.

Tohtoročná výzva kampane OSN je “Fund, Respond, Prevent, Collect – Financujme, reagujme, predchádzajme násiliu a zbierajme dáta o násilí”. Oranžová farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá bez násilia. OSN si ju zvolila ako farbu svojej globálnej kampane, ktorá upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť pre milióny žien.

Kampaň trvá od 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, do 10. decembra, ktorý je Dňom ľudských práv. Počas 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu mimovládne organizácie, verejné inštitúcie a osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života vyjadrujú jednoznačné odmietnutie násilia a sexuálneho zneužívania, ktoré zažívajú ženy na celom svete.