Regióny Domáce Politika

Komunálne voľby: Kandidáti na primátorov a starostov už oficiálne kampaňujú

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov už vstúpili do oficiálnej volebnej kampane pred novembrovými komunálnymi voľbami. Tá sa začala 10. júla, kedy bolo v Zbierke zákonov uverejnené rozhodnutie o vyhlásení volieb. Kandidáti môžu na ňu minúť tisíce eur, politická strana až pol milióna eur. Oficiálna kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom komunálnych volieb. Hlasovanie bude v sobotu 10. novembra.

Volebná kampaň je podľa zákona akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.

Politická strana, ktorá vedie kampaň, môže na ňu minúť najviac 500.000 eur. Kandidáti na funkciu primátora Bratislavy a Košíc môžu minúť najviac 250.000 eur, uchádzači o posty primátorov, starostov majú limity od 10.000 do 100.000 eur podľa počtu obyvateľov.

Kandidáti na šéfov miest a obcí do 5000 obyvateľov majú ešte nižší limit, od 2000 do 5000 eur, závisí od počtu obyvateľov. Kampaň môže podľa zákona viesť aj tretia strana, ktorá je zaregistrovaná v zozname. Môže na ňu vynaložiť najviac 25.000 eur.