Spoločnosť Zahraničné Top

VIDEO Koronavírus môže mať aj pozitívne dopady. Pozrite sa, čo sa udialo v Taliansku

Porovnanie emisií z januára a 11. marca. Zdroj: ESA

RÍM – I keď to znie neuveriteľne, drastické opatrenia k spomaleniu šírenia nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 viedlo aj k pozitívnym zmenám. Na severe Talianska došlo k zníženiu znečisťujúcich látok v ovzduší.

 

Satelitné snímky, ktoré nedávno zverejnila Európska vesmírna agentúra (ESA), jasne ukazujú, že napríklad emisie oxidu dusičitého sa tam výrazne znížili.

Vyplýva to z údajov satelitu “Sentinel-5P”, ktorý sa využíva na meranie znečistenia ovzdušia. Srdcom satelitu je high-tech prístroj pomenovaný TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument).

Pomocou tohto spektrometra, ktorý meria údaje v ultrafialovom a viditeľnom spektre, môžu byť zistené všetky dôležité plyny súvisiace s kvalitou ovzdušia, ako sú oxid dusičitý, ozón, formaldehyd, oxid siričitý, metán, oxid uhoľnatý a jemný prach (aerosóly).

Menej škodlivých látok nad severným Talianskom

Hodnoty namerané medzi začiatkom januára a 11. marcom ukázali výrazné zníženie emisií oxidu dusičitého (červené oblasti znamenajú vysoké hodnoty znečistenia) nad Pádskou nížinou v severnom Taliansku, uviedol rakúsky výskumník Claus Zehner, vedúci misie satelitu “Sentinel-5P”, ktorá odštartovala v roku 2017.

Ilustrácia činnosti satelitu Sentinel-5P. Zdroj: ESA/ATG medialab

“Aj keď kvôli oblačnosti a meniacim sa poveternostným podmienkam môžu byť v údajoch drobné odchýlky, sme presvedčení, že viditeľné zníženie emisií má súvislosť s karanténou v Taliansku, ktorá spôsobila zníženie dopravy a tiež priemyselnej činnosti,” cituje Zehnera stránka ESA.

Príčinou je pravdepodobne utlmenie priemyslu a dopravy v tomto regióne, čo má za následok zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší, dodal vedec.

Ilustrácia satelitu Sentinel-5P. Zdroj: ESA/ATG medialab

NASA pozorovala podobný efekt v Číne

Aj v Číne, kde sa prvýkrát objavil nový koronavírus, vyvolalo opatrenie proti nemu čiastočné zníženie znečistenia ovzdušia. Je to vidieť na obrázkoch, ktoré nedávno zverejnila americká vesmírna agentúra NASA.

NASA zaznamenala zníženie emisií aj nad Čínou. Zdroj: NASA

Mohlo by vás zaujímať