Regióny Košice

Košice budú opäť udeľovať ocenenia: Svoje návrhy na kandidátov môže verejnosť už podávať

Ilustračné foto Zdroj: TASR/František Iván

KOŠICE – Verejnosť opäť môže podávať návrhy na laureátov na Cenu mesta Košice a Cenu primátora mesta. Informuje o tom košický magistrát na svojej webovej stránke. Tieto verejné ocenenia udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice.

Cenu mesta Košice môže udeliť mestské zastupiteľstvo (MsZ) za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Udeľuje sa raz ročne, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti. Predkladať návrhy na uvedené ocenenie možno do 15. januára.

Návrhy na Cenu primátora mesta je možné predložiť do 15. marca

Cenu primátora mesta udeľuje primátor obyvateľom s trvalým pobytom na území Košíc za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta. Udeľuje ju rovnako raz ročne, a to najviac 15 jednotlivcom a trom kolektívom. Návrhy na toto ocenenie možno predkladať do 15. marca.

“Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci MsZ, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta,” dodáva mesto.

Podávať ich možno písomne na adresu magistrátu alebo elektronicky na katarina.angelovicova@kosice.sk. Okrem kontaktov na navrhovateľa a navrhnutého musia obsahovať aj stručný prehľad pôsobenia navrhovaného a dôvod, prečo by mal ocenenie dostať. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.