Regióny Bratislava

Kresťania si pripomínajú slávnosť Najsvätejšej Trojice

Ilustračná foto. Zdroj: Archív/Peter Korček

BRATISLAVA – Týždeň po slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávia katolíci, evanjelici i ďalší kresťania slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá je jedným zo základov viery. Pripomínajú si Boha Otca – Stvoriteľa, Boha Syna – Vykupiteľa Ježiša Krista a Boha Ducha Svätého, ktorý neustále oživuje osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Kresťania ďakujú tretej Božskej osobe Duchu Svätému za vznik cirkvi a jej uchovanie až po dnešné časy.     

V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sviatok Svätej Trojice uzatvára Svätodušný kruh, ktorý sa začal sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo a zároveň uzatvára aj slávnostnú polovicu cirkevného roka. Presvätá Trojica sa v gréckokatolíckej cirkvi oslavuje v rámci sviatku Svätej Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha, ktoré predstavuje dovŕšenie zjavenia existencie jedného Boha v troch osobách. V rímskokatolíckej cirkvi po slávnosti Najsvätejšej Trojice nasleduje ďalší významný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy pod názvom Božie telo (30. mája). Slávi sa vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu.