Spoločnosť Domáce GPlus Top

Kríza na trhu práce naďalej pretrváva. Vieme, ktoré profesie sú problém

BRATISLAVA – Slovenský trh práce sa už dlhodobo potýka s nerovnováhou medzi ponukou a dopytom pracovných miest. Preto sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) rozhodlo rozanalyzovať aktuálnu situáciu. Čísla sú alarmujúce a nedostatok ľudského kapitálu je stále veľký.

 

Od roku 2014 ministerstvo práce spustilo národný program “Prognózy vývoja na trhu práce v SR”. V prvej etape tohto projektu sa začalo s budovaním efektívneho systému zberu, analýz a hodnotenia informácií o potrebách trhu práce a uplatnení absolventov.

Vďaka projektu sa po prvýkrát zadefinovali potreby trhu práce a začala sa vyhodnocovať uplatniteľnosť absolventov. ,,Nadväzujúci národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II v strednodobom horizonte piatich rokov (do roku 2023) kvantifikuje potreby trhu práce a sleduje uplatniteľnosť absolventov na vyššej úrovni,” informovalo ministerstvo práce.

Očakávané pracovné príležitosti

Z prieskumov MPSVR vyplýva, že do roku 2023 budeme potrebovať 514 tisíc nových pracujúcich. 60 percent z tohto počtu nahradí najmä ľudí, ktorí dovŕšia dôchodkový vek. ,,Pracovné príležitosti budú vznikať najmä v priemysle, obchode, vzdelávaní, zdravotníctve, doprave a stavebníctve,” píše sa v tlačovej správe rezortu práce.

Regióny ako Bratislavský či Nitriansky kraj budú mať v ponuke až 90 tisíc pracovných príležitostí, čo je najviac zo všetkých krajov. Najmenej pracovných miest však bude vybudovaných na východe krajiny. Do roku 2023 bude vytvorených v Banskobystrickom a Prešovskom kraji len 50 až 55 tisíc miest.

Do roku 2023 budeme potrebovať 514 tisíc nových pracujúcich. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Z biedy nás nevytrhnú ani absolventi

Po skončení vysokých či stredných škôl príde do roku 2023 na trh práce 320-tisíc absolventov. Podľa ministerstva práce tento počet nepokryje aktuálne potreby trhu práce v najbližších piatich rokoch. Nedostatok pracovných síl bude na Slovensku aj naďalej pretrvávať.

Jediným pozitívom v celej tejto situácii je fakt, že nedostatok pracovných síl tak prinesie potenciál na ďalšie znižovanie nezamestnanosti. „Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách, na ktorých bude vytváraných 70 % pracovných príležitostí. Do roku 2023 bude na trh práce prichádzať o 15 až 20-tisíc absolventov stredných škôl menej ako trh práce potrebuje. Na druhej strane, absolventov z vysokých škôl bude na trh prichádzať približne toľko, koľko trh práce bude potrebovať, každoročne približne 20 až 22-tisíc,“ informoval na tlačovej besede štátny tajomník MPSVR Branislav Ondruš.

Napriek tomu, že zo stredoškolských strojárenských odborov príde o 30-tisíc absolventov menej ako trh práce bude do roku 2023 potrebovať, z hotelových škôl vyjde o 7 až 8 tisíc viac absolventov ako je slovenský trh práce schopný pokryť. V tom istom období bude trh najviac postrádať vysokoškolsko vzdelaných absolventov odboru IT. Nepokryjú ani polovicu očakávaného dopytu na trhu práce. Na druhej strane, najväčší počet vysokoškolských absolventov chrlia na trh odbory masmédií či manažmentu.

Na trhu práce budeme do roku 2023 postrádať najviac vysokoškolski vzdelaných absolventov odboru IT. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Nadpriemerná zamestnanosť mimo odboru

Podľa prieskumov rezortu práce 64 percent absolventov stredných škôl a 54 percent absolventov vysokých škôl sa nezamestná v odbore, ktorí študujú. Paradoxom je, že ešte počas štúdia v danom odbore plánuje pracovať 80 až 90 percent študentov. „Existuje tak výrazný nesúlad medzi očakávaniami študentov a reálnou situáciou na trhu práce. Odzrkadľuje to skutočnosť, že mladí ľudia pred voľbou svojej vzdelávacej cesty nemajú dostatok informácií o uplatnení absolventov a perspektíve jednotlivých smerov,“ doplnil Branislav Ondruš.

Podľa prieskumov rezortu práce 64 percent absolventov stredných škôl a 54 percent absolventov vysokých škôl sa nezamestná v odbore, ktorí študujú. Zdroj: TASR / Branislav Račko

“Road show” ministerstva práce

Čísla sú natoľko alarmujúce, že sa rezort práce rozhodol o probléme informovať aj verejnosť a to na odborných seminároch. ,,Hlavným cieľom regionálnych seminárov je poskytnúť relevantné zdroje informácií o dopyte a ponuke na trhu práce odborníkom, ktorí ovplyvňujú rozhodovanie mladých o  budúcom povolaní,” vysvetlilo ministerstvo práce. Stretnutia sú určené odborným pracovníkom úradov práce, výchovným poradcom základných škôl, výchovným a kariérovým poradcov stredných škôl, zástupcom odborov školstva vyšších územných celkov, štátnej správy, miestnej samosprávy a ďalším odborníkom z oblasti výchovy a vzdelávania a trhu práce. „Chceme aj touto formou pomôcť mladým a ich rodičom správne sa rozhodnúť v čase podávania prihlášok na stredné a vysoké školy,“ poznamenal štátny tajomník Ondruš.

Na smímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a štátny tajomním MPSVR Branislav Ondruš. Zdroj: TASR / Dano Veselský

Odborné semináre sa uskutočnia na prelome novembra – decembra. Najbližší sa bude konať v Bratislave 28. 11. 2018, o dva dni neskôr v Trenčíne (30. 11. 2018) a začiatkom decembra sa uskutnoční v Košiciach (3. 12. 2018). Ministerstvo práce v organizovaní odborných stretnutí plánuje pokračovať.

Galéria
Podľa štátneho tajomníka MPSVR branislava Ondruša do roku 2023 bude na trh práce prichádzať o 15 až 20-tisíc absolventov stredných škôl menej ako trh práce potrebuje. Zdroj: TASR /– Dano Veselský
Najviac na trhu práce budeme postrádať vysokoškolski vzdelaných absolventov odboru IT. Zdroj: TASR / Františšek Iván
Najväčší počet vysokoškolských absolventov chrlia na trh odbori masmédií či manažmentu. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová
Z hotelových škôl vyjde o 7 až 8 tisíc viac absolventov ako je slovenský trh práce schopný pokryť. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa
Najviac pracovných príležitostí bude vznikať najmä v priemysle, obchode, vzdelávaní, zdravotníctve, doprave a stavebníctve. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič
Ministerstvo práce organizuje odborné semináre, ktorými poskytujú relevantné zdroje informácií o dopyte a ponuke na trhu práce odborníkom. Zdroj: TASR / Dano Veselský
navigate_before
navigate_next