Prešov Domáce

Kuriózny zásah hasičov. Kontrolovali kostol aj kaštieľ

Hasiči si vzali na mušku kostol aj kaštieľ. ZDROJ: Beáta Pavlišinová Dobrovoľní hasiči, obec Petrovany (okres Prešov), Zdroj: Beáta Pavlišinová

PREŠOV –  Dobrovoľní hasiči v obci Petrovany v okrese Prešov si tentokrát okrem domov posvietili aj na verejné budovy, ktoré rovnako spadajú pod ich kompetencie.

 

Protipožiarne kontroly sa vykonávajú zo zákona, a to minimálne raz za 12 mesiacov vo verejných budovách a v rodinných domoch je to minimálne raz za 5 rokov. Ponikatelia a firmy tieto kontroly robia vo vlatnej réžii v rámci bezpečnostného technika.

V rodinných domoch sa kontrolujú všetky vykurovacie telesá, stav komínov, striech, bleskozvodov, takisto garáže, pivnice aj suterény. Pri podnikateľských subjektoch sa dáva vopred oznámenie, aby si mohli pred kontrolou pripraviť protipožiarnu dokumentáciu.

 

Časté príčiny požiarov

Tie vznikajú práve neopatrnosťou a nedbanlivosťou ľudí, ktorí najčastejšie pokladajú horľavé predmety, alebo látky blízko vykurovacieho telesa. Často sú to napríklad drevené plakety, či horľavé kvapalné látky. Vo väčšine prípadov práve z tohto dôvodu dochádza k vzniku požiaru, kde sú na miesto požiaru privolaní hasiči. Práve pri týchto protipožiarnych kontrolách boli zistené nedostatky a to vo viacerých prípadoch.

Ako sa skončili protipožiarne kontroly v kostole a v kaštieli?

Kostol v obci Petrovany.  Zdroj: Beáta Pavlišinová

Čo sa týka kostola, tu sa predstavujú najväčšie nebezpečenstvo sviečky, obzvlášť teraz, v čase adventu. Z toho dôvodu, ale najmä z hľadiska bezpečnosti, bola skontrolovaná funkčnosť hasiacich prístrojov na chóre, pri oltári a v sakristii.

,,Pri obhliadke bolo zistené, že v jednom hasiacom prístroji bol nižší tlak. Ten sme následne vymenili za nový, takže vianoce by mali byť pokojné a bezproblémové ,” uviedol veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Róbert Kohlmayer.

Hasiči kontrolovali aj historický kaštieľ v Petrovanoch v okrese Prešov. Zdroj: Beáta Pavlišinová

Hasičmi kontrolovali aj Petrovanský kaštieľ. Totiž jednou z častých príčin požiarov sú práve sviečky, ktoré ľudia zapaľujú najmä v tomto predvianočnom období. V kaštieli však sviečky používajú iba ako dekoráciu a zapaľujú ich výhradne len vonku kvôli atmosfére.

Vzhľadom na to, že ide o kultúrnu pamiatku, v rámci zachovania bezpečnosti a prevencie sa rozhodli spraviť takéto opatrenia, aby nedošlo k vzniku požiaru. Ďalším dôvodom je aj to, že v kaštieli sa organizujú rôzne akcie, na ktorých je okrem personálu aj veľké množstvo ľudí, je toto opatrenie na mieste.

,,Oceňujem aktivitu našich dobrovoľných hasičov, že takto prídu a kontrolujú priestory. Sme radi, že ich máme a že nám s týmto pomáhajú. Vysvetlia a doškolia nás, aj personál, aby sme vedeli používať hasiace prístroje, kde ich umiestniť a ako s nimi nakladať,” uviedla Dušana Matyašovská správkyňa kaštieľa.

Pri kontrole kaštieľa hasiči nezistili žiadne nedostatky. Hasiace prístroje boli vymenené za nové v rámci revízie. Správkyňa kaštieľa bola poučená o používaní a umiestnení hasiacich prístrojov na miestach, ktoré sú na to vyhradené, tzn. pri vstupe do budovy, ako aj v ďalších príslušných častiach kaštieľa a rovnako tak aj na hornom poschodí, kde sa nachádzajú tiež skladové priestory.

Na fotke správkyňa kaštieľa a veliteľ dobrovoľných hasičov v obci Petrovany. Zdroj: Beáta Pavlišinová

Čo na to odborník?

,,Pri akýchkoľvek nedostatkoch zistených pri kontrole, ktoré nie je možné odstrániť na mieste, sa spíše zápisnica. V tomto prípade obec dáva v zápisnici lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak je to niečo závažnejšie, posúva sa to ďalej na Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru,” povedal veliteľ hasičov Kohlmayer.