Politika Domáce Top

Liberáli predstavili školskú reformu: Spravme Slovensko vzdelanejším

BRATISLAVA – Spravme Slovensko vzdelanejším. Tak znie názov plánovanej školskej reformy strany Sloboda a Solidarita (SaS). Navrhované zmeny stoja na troch základných princípoch: väčšia sloboda a zodpovednosť pre školy, kvalitnejší systém vzdelávania a efektívne fungujúci rezort.

Ako odznelo na dnešnej tlačovej besede SaS, v pripravovanej školskej reforme je 11 bodov, ktoré chce najsilnejšia opozičná strana zmeniť. Prvým bodom je zvýšenie platov učiteľov. SaS navrhuje zvýšenie mzdy začínajúcich učiteľov na výšku priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2016, a to 912 eur a zachovanie mzdových rozdielov medzi deviatou a 12. platovou tarifou.

Jednorázové a výrazné zvýšenie platov

SaS chce podľa tímlídra pre školstvo Branislava Gröhlinga zvýšiť platy učiteľov jednorazovo a výrazne. Na toto zvýšenie platov treba podľa liberálov 390 miliónov eur, ktoré chcú ušetriť priamo v rezorte úspornými opatreniami. Medzi tieto opatrenia patrí redukcia ministerských organizácií.

Financie by sa mali ušetriť aj zoštíhlením siete škôl. Na Slovensku je podľa Gröhlinga priveľa vysokých škôl a zbytočných odborov, veľa stredných škôl a vysoká rozdrobenosť základných škôl.

Problémy vysokých škôl

Jedným z hlavných problémov vysokého školstva na Slovensku je nízka kvalita a úroveň poskytovaného vzdelania, čo sa prejavuje najmä značným odchodom stredoškolákov na vysoké školy do zahraničia. Úroveň vysokého školstva súvisí aj s vnímaným nadmerným počtom vysokých škôl.

„Presadíme nezávislú Akreditačnú komisiu a nastavíme proces akreditácie tak, aby sa eliminovali nekvalitné vysokoškolské odbory,” píše sa v reformnom materiáli Spravme Slovensko vzdelanejším.

Zmena distribúcie učebníc

K odstráneniu nekvalitných vysokoškolských odborov má pomôcť aj zber a zverejňovanie informácií o uplatnení absolventov vysokých škôl a odborov, konkrétne ide o získavanie údajov o priemernom príjme a nezamestnanosti v jednotlivých odboroch.

SaS chce zmeniť distribúciu učebníc tak, aby si školy mohli sami určovať, z akých učebníc budú učiť. Distribúcia učebníc dnes spadá pod rezort školstva. SaS chce ďalej aktualizovať všeobecný obsah vzdelávania v pravidelných desaťročných cykloch.

„Chceme dať školám výrazne viac voľných hodín, aby mohli výučbu prispôsobiť svojim žiakom a podporiť blokovú výučbu, v ktorej musia byť zakomponované digitálne zručnosti a finančná gramotnosť,” objasnil Gröhling.

Pomoc školám v duálnom vzdelávaní

Liberáli chcú pomôcť aj školám, ktoré sa zapojili do duálneho vzdelávania. Spolu s odbormi školstva so sídlom v kraji, ktoré budú iniciovať spoluprácu škôl s malými a strednými podnikmi podporia vzdelávanie v pracovnom prostredí na rôznych typoch stredných odborných škôl.

Predseda SaS Richard Sulík na záver vyzval širokú aj odbornú verejnosť, aby ich dokument pripomienkovala a zasielala im svoje názory. Finálnu podobu návrhu reformy školstva predstavia ešte tento rok. Dokument bude prístupný na webovej aj facebookovej stránke SaS.

Reakcia ministerstva

Ministerstvo školstva víta prípravu dokumentu, ktorý predstavila dnes strana SaS na svojej tlačovej konferencii. „Radi by sme uviedli, že na niektorých z návrhov už ministerstvo intenzívne pracuje. Spomenúť môžeme napríklad novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra či vytvorenie školskej právnickej osoby s účinnosťou od roku 2019. Čo sa týka národného programu, v súčasnosti ministerstvo školstva finalizuje proces vytvárania expertných skupín. Vytvorené budú pre jednotlivé oblasti, napríklad regionálne školstvo alebo vysoké školy. Ich úlohou bude prepracovať autorský dokument Učiace sa Slovensko do podoby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. V súčasnosti rezort školstva vedie rozsiahle diskusie s ostatnými rezortmi a inštitúciami pri jeho príprave.” Agentúre SITA stanovisko poskytlo tlačové oddelenie ministerstva školstva.

Foto: SITA/Marko Erd