Má turnianska cementáreň vplyv na životné prostredie? Košický samosprávny kraj to chce zmonitorovať

KOŠICE – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa zíde v pondelok (26. 6.) na ďalšom rokovaní. Súčasťou programu je spolufinancovanie projektov na prieskum a zhodnotenie vplyvu prevádzky cementárne v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie na životné prostredie.

 

Krajská samospráva poukazuje na sťažnosti obyvateľov 13 obcí v okolí cementárne, ktoré sa týkajú zlej kvality ovzdušia, čierneho prachu v záhradách, zápachu či zvýšenej chorobnosti. „Župa zmonitoruje znečistenie ovzdušia v okolí Turne nad Bodvou. Na dátovú analýzu, ako aj samotný monitoring plánuje získať z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dokopy vyše 250 000 eur,“ informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková. Spolufinancovanie kraja je v sume zhruba 13 000 eur.

KSK podľa jeho predsedu Rastislava Trnku potrebuje dáta, ako prevádzka cementárne vplýva na ovzdušie, pôdny ekosystém, potravinový reťazec a celkovú kvalitu života. „Monitoring kvality ovzdušia by mal v okolí Turne nad Bodvou prebiehať v roku 2024. Na základe sťažností obyvateľov zároveň KSK podal podnet na Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) na vykonanie mimoriadnej kontroly so zameraním na spôsob nakladania s odpadom na spoluspaľovanie a dodržiavanie výrobno-technologických podmienok,“ povedal.

Krajskí poslanci by mali ďalej na základe výberového konania vymenovať za novú riaditeľku Bábkového divadla Košice (BDK) Lenku Papugovú. Súčasťou zasadania je aj predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Košický seniorát evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, a to podľa osobitného zreteľa. Cirkev tam prevádzkuje dve materské škôlky, a to aj pre deti so špeciálnymi potrebami.

Viac o téme: cementáreň, Košický samosprávny kraj, program, zastupitelstvo

Súvisiace články