Malí farmári môžu získať štedrý príspevok. Agrorezort vyčlenil na výzvu niekoľko miliónov

BRATISLAVA – Malí farmári môžu na začatie podnikania získať príspevok 15.000 eur. Informoval o tom Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Agrorezort vyčlenil na výzvu celkom 4,92 milióna eur.

Podporu môže získať malý poľnohospodársky podnik na rozvoj jeho podnikateľskej činnosti, spojenej s realizáciou podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Každý žiadateľ musí preukázať svoju existenciu a činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe najmenej 24 mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).

„Vykonávanie poľnohospodárskej činnosti za obdobie minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania žiadosti bude overené na základe žiadostí o priamu podporu žiadateľa za roky 2018 a 2019 na sekcii priamych podpôr PPA alebo zvierat v rokoch 2018 a 2019, na základe evidencie zvierat žiadateľa v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, respektíve v obdobnej evidencii,“ vysvetlil generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch.

PPA sumu 15.000 eur vyplatí na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok. Prvá polovica podpory sa vypláca po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a 50 % po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Samotné žiadostí sa budú podávať od 15. júna do 30. júna 2020 na PPA.

Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok sú podrobne popísané vo výzve zverejnenej na webovom sídle PPA www.apa.sk.

Viac o téme: farmári, finančný príspevok, Gabriela Matečná, podnikatelia, podnikateľský plán, poľnohodpodári, PPA, výzva

Súvisiace články