Kategórie Politika Kauzy Domáce Ekonomika Top

Matečná prenajala pozemky známej firme na chov zvierat. Dnes tam rastie čierna skládka

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná prenajala ako šéfka SPF pozemky firme NDD. Zdroj: Archív

BRATISLAVA – Kauza firmy NDD naberá na obrátkach. Konateľa firmy Michala Grebečiho polícia vyšetruje pre podozrenia z nelegálnej činnosti na skládkach v okolí hlavného mesta. Štrkopiesok, ktorý ťaží bez povolení, navyše končí na výstavbe diaľnice. A to nie je všetko. Pozemky pri Moste pri Bratislave ani nepatria NDD. Spoločnosť ich má v prenájme od štátu. Na zmluve pritom nie je meno nikoho iného ako súčasnej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej. 

 

Firma NDD s.r.o., ktorej konateľ je vyšetrovaný podnikateľ Michal Grebeči, podpísala v marci 2016 zmluvu s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou z SNS. Tá v tom čase šéfovala Slovenskému pozemkového fondu. Pod jej vedením fond prenajal firme NDD pozemky pri Moste pri Bratislave v časti Studené. Podľa zmluvy, ktorú štát so súkromnou firmou uzavrel mali byť pozemky využívané iba na chov hospodárskych zvierat,  na miestach však prebieha nelegálna ťažba štrkopiesku. Ako Glob.sk už informoval, vyťažený materiál sa využíva ako podklad pod diaľnicu D4 R7. Kauzu už rieši polícia v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Pozemky prenajal štát firme Michala Grebečiho až do roku 2026 za lukratívnu sumu. Za takmer dvojhektárovú parcelu platí NDD ročne len 57 eur a 13 centov.  V zmluve sú okrem iného jednoznačne uvedené podmienky nájmu. “Nájomca je povinný prenajaté pozemky užívať riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku so starostlivosťou riadneho hospodára,” uvádza článok VI. Dokument tiež zaviazal nájomcu pozemok nejakým spôsobom nepoškodiť, alebo zmenšiť jeho produkčnú schopnosť. “Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa,” píše sa v zmluve.

Je október 2018, od podpisu zmluvy uplynulo 19 mesiacov, no na pozemku sa dodnes žiadne zvieratá nechovajú. Zábery, ktoré má Glob.sk k dispozícií, dokazujú, že po pozemkoch Slovenského pozemkového fondu sa prevážajú ťažké stroje a ťažia štrkopiesok. Ten NDD následne z miesta odváža. Video, ktoré sme už zverejnili, dokazuje, že náklad končí ako podkladový materiál pod diaľnicu a rýchlostnú cestu.

Obrovské jamy uprostred poľa následne navážajú zrejme odpadom. Čo prakticky znamená, že na štátnej pôde, kde sa majú chovať zvieratá, vytvára NDD čiernu skládku. A to zmluva doslovne zakazuje. “Nájomca sa zaväzuje zabrániť vzniku skládky odpadu na prenajatých pozemkoch. Ak napriek tomu nelegálna skládka vznikne, nájomca je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, obci, prenajímateľovi a nelegálnu skládku odpadov odstrániť na vlastné náklady,” píše sa ďalej v zmluve.

NDD pritom nie je firma, ktorá by sa dlhodobo zaoberala poľnohospodárstvom. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že sa zaoberali mnohými činnosťami. Poľnohospodárska im však do portfólia pribudla pribudla na začiatku februára 2016 – teda iba mesiac pred podpisom samotnej zmluvy so štátom. Podľa videa, ktoré má k dispozícií Glob.sk, sa však na pozemkoch žiaden dobytok nechová.

Galéria
Skládka NDD v Studenom, na pozemku Slovenského pozemkového fondu, Zdroj: redakcia
Na poľnohospodársky pozemok, určený na chov zvierat sa priváža odpad a nelegálne sa na ňom ťaží štrkopiesok. Zdroj: katasterportal.sk
navigate_before
navigate_next

Matečná mlčí

Ohľadom spomínanej zmluvy sme oslovili aj ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, ktorej podpis na podivnej zmluve figuruje. Tá potrebu vyjadriť sa k nej nemala. “Vaše otázky smerujú na Slovenský pozemkový fond, poprosíme obráťte sa preto priamo na SPF,” odkázal nás hovorca ministerstva Vladimír Machalík. Glob.sk požiadal o stanovisko aj fond, na naše otázky do uzávierky neodpovedali.

Ťažia bez povolenia

Grebeči vykonáva pozemkové úpravy na základe povolenia Okresného úradu Senec. Úrad vydával rôznym subjektom súhlas na využitie odpadov na terénne úpravy tejto lokality, čo v praxi znamená, že na ornú pôdu začali kšeftári dovážať odpad v obrovskom množstve. Konkrétne NDD má v súčasnosti zneužívať toto povolenie a pod zámienkou terénnych úprav na pozemku, ťaží bez akéhokoľvek povolenia štrk.

Pokiaľ by chceli túto činnosť totiž vykonávať legálne, zo zákona by im to musel povoliť Banský úrad. Ten však Grebečiho firme žiadne povolenie nevydal. “Obvodný banský úrad v Bratislave doposiaľ spoločnosti NDD nevydal žiadne povolenie na ťažobnú činnosť, alebo akúkoľvek inú činnosť a to z dôvodu, že doposiaľ nebola od tejto spoločnosti podaná na tunajší úrad žiadna žiadosť o povolenie takejto činnosti,” napísal pre Glob.sk Miroslav Vilček, predseda Banského úradu v Bratislave. 

Nikto o ničom nevie

Ako sme už uviedli vyššie, štrkopiesok vyťažený na štátnom pozemku má končiť ako podklad pod diaľnicou. Národná diaľničná spoločnosť od celej veci dáva ruky preč. “NDS túto stavbu nerealizuje. Koncesionárom, ktorý realizuje výstavbu, je združenie Zero Bypass Limited,” tvrdí Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti.

Konzorcium zasa tvrdí, že v súvislosti s výstavbou diaľnice je všetko v poriadku. “Spoločnosť nie je v žiadnom právnom vzťahu s medializovanou spoločnosťou NDD,” uviedlo združenie Zero Bypass Limited. “Materiál používaný na stavbu bratislavského obchvatu disponuje platnými certifikátmi kvality materiálu zohľadňujúcimi všetky príslušné normy jeho použitia,” napísal hovorca koncesionárov pre Glob.sk.

Michal Grebeči – odpadkový kráľ – má stáť v okolí Bratislavy za viacerými nelegálnymi skládkami. Zdroj: Archív