Regióny

Mesto Kežmarok realizuje vodozádržné opatrenia: Toto je suma, ktorú na to vyčlenilo!

Ilustračné foto ZDROJ: FB/Kežmarok

KEŽMAROK – Mesto Kežmarok začalo realizovať vodozádržné opatrenia. Financie na projekt získalo v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Suma nenávratnej finančnej pomoci zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je 960-tisíc eur. Všetky vodozádržné opatrenia mesto plánuje zrealizovať do konca roka 2023. Informovala o tom Elena Smrigová z tamojšieho mestského úradu.

V meste pribudnú tri zelené steny, 19 dažďových záhrad, jedno zrekonštruované parkovisko a šesť retenčných nádrží na polievanie zelených stien. Súčasťou opatrení je i riešenie mobiliáru vo forme lavičiek, zvýšených záhonov, stojanov na bicykle a odpadkových košov.

Pri jednotlivých objektoch ide podľa Smrigovej o vytvorenie systému odvádzania zrážkových vôd zo striech budov a vôd z ich okolia. Z pohľadu zmierňovania dosahov klimatickej zmeny budú riešené najmä dažďové záhrady a zelené steny. Vo forme využitia plôch, ktoré budú upravené na výsadbu a na vytvorenie vhodného a výpar podporujúceho celku.

Mesto začalo v jednej zo základných škôl

S výkopovými prácami mesto začalo v uplynulých dňoch v areáli Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Nižná brána a súbežne rozbehlo výstavbu dažďovej kanalizácie, do ktorej sa napoja dažďové zvody zo strechy školy. Aktuálne je už osadená aj retenčná nádrž na zadržiavanie vody.

“Areál tejto školy je unikátom v tom, že tu budeme mať kombináciu takmer všetkých ekologických prvkov projektu – zelenú stenu, dažďovú kanalizáciu, dažďovú záhradu a retenčnú nádrž,” vysvetlil Martin Vitkaj z úseku dopravy a životného prostredia oddelenia rozvoja mesta a výstavby.

Kežmarok sa chce adaptovať na zmenu klímy

“Mesto Kežmarok reflektuje snahu adaptovať sa na nepriaznivé podmienky pri výkyvoch počasia ovplyvnených globálnym otepľovaním. Investícia do mechanizmov určených na udržanie vody v meste a jeho bezprostrednom okolí posilní odolnosť nášho mesta voči nepriazni počasia a zmierni dosah na životné prostredie,” povedal primátor mesta Ján Ferenčák.

Lokality, kde sa budú realizovať stavebné úpravy, sú Nový cintorín, hradný park, Ulica Nižná brána, Garbiarska ulica, Weilburska ulica, Severná ulica, parkovisko na Ulici Dr. Vojtecha Alexandra a v areáli spomenutej ZŠ s MŠ Nižná Brána.