Regióny Košice Michalovce

Mesto Michalovce spúšťa digitalizáciu nádob na komunálny odpad

Ilustračné foto. ZDROJ: web mesta Stará Turá

MICHALOVCE – Mesto Michalovce začína v máji digitalizovať odpadové nádoby. Na nádoby sa umiestnia RFID štítky a následná pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby na zbieranie ďalších kritických dát potrebných na efektívnejšie nastavenie systému zberu odpadu. Pasportizácia bude realizovaná v rámci projektu Moderné technológie – Smart city – Mesto Michalovce, ktorý pozostáva z viacerých aktivít. Informovala o tom hovorkyňa primátora mesta Michalovce Mária Stričková.

 

“Pasportizovať budeme smetné nádoby pri rodinných domoch na všetkých uliciach mesta, ako i tie na kontajnerových stojiskách pri bytových domoch na jednotlivých sídliskách. Pasportizácia bude prebiehať v deň vývozu komunálneho odpadu, na každú nádobu bude umiestnený RDIF čip, ktorý obsahuje evidenčné číslo nádoby a taktiež QR kód s adresou, kde si občan bude môcť neskôr pozrieť svoje údaje o množstve vyprodukovaného odpadu. Tieto informácie budú pre Michalovčanov dostupné v ďalšej fáze projektu a prístup k údajom bude, samozrejme, autorizovaný,” uviedla Stričková.

Projekt Moderné technológie – Smart city – Mesto Michalovce pozostáva z viacerých aktivít. Jednou z nich je aj systém automatického adresného váženia, ktorý vytvorí presnú evidenciu množstva odpadu jednotlivých domácností, priradí domácnosť k zbernej nádobe a zároveň zabezpečí zdokumentovanie procesu vývozu odpadu, respektíve samotnej obsluhy nádoby prostredníctvom videovýstupu. “Vďaka váženiu nádob pri každom ich vysýpaní bude možné presne spočítať, koľko komunálneho odpadu vyprodukovala konkrétna domácnosť za zvolené obdobie.

Mesto získa podrobné informácie, ktoré budú v budúcnosti dôležité pri zavádzaní progresívneho systému platenia za vyprodukovaný odpad, ako i pri automatickom vybavovaní reklamácií občanov,” priblížila Stričková. Vďaka čipu RFID bude odpad zo zbernej nádoby adresne priradený k domácnosti (poplatníkovi), ktorá odpad vyprodukovala. Na zberovom vozidle sú súčasne nainštalované kamery, ktoré zaznamenávajú proces vysýpania odpadu, na videozázname bude zdokumentovaný výsyp každej jednej nádoby.

“Chceme našich obyvateľov poprosiť o ústretovosť a požiadať ich, aby počas mája, v deň, keď prebieha v mieste ich bydliska zber komunálneho odpadu, ponechali svoje nádoby na komunálny odpad počas celého dňa pred bránou nehnuteľnosti, aby na ňu mohol byť pripevnený RFID čip. Upozorňujeme, že po ukončení pasportizácie bude odpad vyvážaný už len z nádob, ktoré RFID čip majú,” dodala Stričková.