Regióny Nitra Topoľčany

Mesto Topoľčany pracuje na zavedení systému zdieľaných e-kolobežiek

Ilustračná foto. ZDROJ: TASR/Lukáš Grinaj

TOPOĽČANY – Mesto Topoľčany chce podporiť ekologickú mikromobilitu na území mesta zavedením systému zdieľaných e-kolobežiek. Mestské zastupiteľstvo schválilo Memorandum o spolupráci medzi TIER Mobility Slovakia a mestom Topoľčany, ktoré je predpokladom na začatie spolupráce a uvedenie systému zdieľaných kolobežiek do užívania.

 

Memorandum rámcovo definuje podmienky spolupráce pri využívaní e-kolobežiek na území mesta. Mestské služby Topoľčany sú so spoločnosťou TIER v predzmluvných rokovaniach s ponukou stať sa ich miestnym operátorom. “Našimi povinnosťami by bolo udržiavať e-kolobežky pripravené na stojiskách na použitie. Prevádzkovateľ prisľúbil dodanie dostatočného počtu e-kolobežiek a ich vhodné umiestnenie na schválených miestach,” povedala primátorka Alexandra Gieciová. Upresnila, že sa uvažuje o počte 100 až 150 kolobežiek, pričom ich počet sa bude upravovať podľa záujmu verejnosti o službu tak, aby bol pokrytý dopyt.

E-kolobežky poskytujú možnosť rýchlej a dostupnej prepravy na kratšie trasy, čo sa podľa slov primátorky javí vzhľadom na rozlohu mesta Topoľčany ako ideálne riešenie. Nepriamym benefitom je zníženie pohybu osobných automobilov na krátke trasy v rámci mesta a ich dosah na neúmerne vyťažené parkovacie miesta. Záujemca o prevádzkovanie zdieľaných e-kolobežiek prisľúbil dodanie nových a moderných zariadení s funkcionalitami, ktoré pomáhajú predchádzať problémovým situáciám. Ide najmä o vyhradenie zón, kde nebudú e-kolobežky aktívne, prípadne bude znížená ich maximálna rýchlosť.