Domáce

Michalovce získali viac ako 105 tisíc eur

Ilustračné foto. ZDROJ: mesto Michalovce
MICHALOVCE – Mesto Michalovce získalo viac ako 105.000 eur z eurofondov na zabezpečenie projektových dokumentácií na Re-use centrum – zberný dvor na Lastomírskej ulici, prvú etapu revitalizácie lokality Hrádok, aj cyklistického chodníka Hollého – Okružná – Štefánikova. Spolufinancovanie mesta predstavuje približne 5500 eur.
Mesto pripomína, že nemá vytvorený systém a možnosti na opätovné využitie starých, avšak ešte funkčných vecí. Za potrebné považuje aj zavedenie zberu šatstva, jedlých olejov, elektroniky a ďalších komodít. “Mesto chce využiť priestor bývalej práčovne a objektu garáží v areáli zberného dvora na vybudovanie Re-use centra, rozšíriť zberný dvor o časť prioritne zameranú na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a rozšírenie ďalších zberových komodít, na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, a na podporu predchádzania vzniku odpadov,” uvádza.
V rámci projektovej dokumentácie zameranej na lokalitu Hrádok pripomína, že chce zastaviť jej chátranie a vytvoriť funkčnú oddychovú zónu a prinavrátiť jej život. “Chceme uvedený priestor komplexne revitalizovať, otvoriť pre všetkých, pre jednotlivcov, rodiny s deťmi, ktorí tam v minulosti trávili svoje voľné chvíle,” dodáva s tým, že lokalita Hrádok patrí k významným dominantám mesta, pričom sa tu nachádzajú aj významné národné nehnuteľné kultúrne pamiatky.
V súvislosti s cyklodopravou dodáva, že Michalovce majú vysoký potenciál jej využitia, no napriek tomu je v meste málo cyklotrás. “Vytvorením okružnej cyklotrasy bude možné vytvárať cyklistické prepojenia do jednotlivých lokalít, ako aj okrajových častí a nasmerovať cyklodopravu do susedných obcí,” uvádza.
Cieľom projektu s názvom Príprava vybraných investičných projektov udržateľného mestského rozvoja (UMR) Mestskej funkčnej oblasti (MFO) Michalovce je podľa radnice zabezpečiť projektovú prípravu ukončenú povoľovacími procesmi a následne realizovať všetky zámery z externých finančných prostriedkov UMR MFO či Plánu obnovy a odolnosti SR.