Dobre vedieť Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

MIMORIADNE Hrozí úplný ZÁKAZ českých staníc! TOTO žiadajú od slovenských operátorov: Vieme viac

televízia, stanice
Ilustračné foto. ZDROJ: Pexels

Čo na to ďalší slovenskí operátori?

Obrátili sme sa aj na ďalších slovenských operátorov, pretože nás zaujímalo, či naozaj aj oni dostali spomínanú výzvu a ak áno, ako sa k nej postavia.

„Záleží nám na tom, aby naši zákazníci mali prístup k čo najširšej ponuke TV programov a predovšetkým, aby ich šírenie bolo na našom území legálne. Predmetnú výzvu ČT obdržala aj naša spoločnosť. V nadväznosti na ňu uvádzame, že Orange Slovensko má vo svojej ponuke len tie programy ČT, ktoré je na základe zmluvy s ňou možné legálne šíriť na Slovensku. Konkrétne ide o verejnoprávne programy ČT1, ČT2 a ČT24. Retransmisiu programu ČT Šport nevykonávame. Podľa nám dostupných informácií práva na jeho šírenie na našom území nemá žiadny poskytovateľ TV služieb. Na problematickú situáciu v súvislosti s možným nelegálnym šírením českých TV programov na Slovensku upozorňujeme už dlhodobo,“ uviedla pre Regióny.sk Alexandra Piskunová, hovorkyňa Orange Slovensko.

Hovorca Slovak Telekom bol stručnejší a poskytol nám zatiaľ len krátke stanovisko. „Výzvu sme čerstvo obdržali a oboznamujeme sa s jej obsahom,“ uviedol Michal Korec.

mobilní operátori
Najznámejší slovenskí operátori. Zdroj: Facebook/Telekom SK, Orange, O2, 4ka

Prijatie listu s výzvou potvrdil aj Pavel Ďurík, hovorca spoločnosti SWAN, ktorý poslal svoje odpovede za operátora 4ka. „Jeho obsah vyhodnocujeme a budeme postupovať v zmysle platných dohôd a legislatívy. My sa budeme riadiť zisteniami a odporúčaniami PMÚ, ktoré konštatoval vo svojom nedávnom prešetrení,“ uviedol pre Regióny.sk

Čo sa týka názoru na odstraňovanie českých staníc, ten je jasný. „Myslíme si, že ide o bezprecedentný zásah do poskytovania TV služieb na Slovensku, ktorý je smerovaný jednostranne v prospech sledovanosti slovenských TV staníc a to na úkor kvality obsahu dostupného pre slovenského diváka,“ dodal Ďurík.

Na vyjadrenia ostatných operátorov zatiaľ čakáme. Správu budeme aktualizovať.

Ide o porušovanie zákona?

Tejto téme sa venoval aj Protimonopolný úrad, podľa ktorého ukončenie celého vysielania zahraničnej televíznej (TV) stanice nie je žiadúce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. Pri prešetrovaní v súvislosti s vysielaním českých TV staníc na Slovensku ale porušenie zákona nezistil.

„Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vykonal na základe viacerých podnetov prešetrovanie v oblasti distribúcie televíznych programových služieb na území Slovenskej republiky, a to v súvislosti s distribúciou vysielania českých vysielateľov,“ priblížil úrad. Námietky voči obsahu vysielania určitých českých TV staníc na Slovensku iniciovali podľa úradu najväčší slovenskí komerční vysielatelia. „Tí v rámci retransmisie vysielania dotknutých českých TV staníc požadovali od operátorov obmedzenie retransmisie konkrétnych titulov (napríklad filmov a seriálov), ku ktorým majú nadobudnuté výhradné licenčné práva pre územie SR,“ vysvetlil úrad.

televízia
Ilustračná foto. Zdroj: Unsplash

PMÚ však zdôraznil, že slovenskí vysielatelia nežiadali obmedzenie retransmisie všetkých českých TV staníc ani celého ich vysielania, ale iba určitej časti vysielania niektorých českých TV staníc. Prešetrovanie podľa úradu ukázalo, že nie je možné vylúčiť kolíziu licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach, no o tej otázke podľa PMÚ môže rozhodnúť iba súd.

„PMÚ napriek tomu prípadné en bloc ukončenie distribúcie zahraničných (v tomto prípade českých) TV staníc na území SR nevníma pozitívne. Jeho výsledkom môže byť zníženie možnosti výberu pre spotrebiteľa/diváka, a to minimálne pokiaľ ide o programy, ktoré nie sú licenčne vyhradené pre určité územie (vlastné detské programy, spravodajské relácie, zábavné programy a pod.),“ vysvetlil úrad.

Skonštatoval tiež, že ukončenie celého vysielania zahraničnej TV stanice nie je žiadúce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. „Vypnutie konkrétneho autorsky chráneného diela je technickou, právnou a ekonomickou otázkou a ukončenie vysielania en bloc z dôvodu ochrany autorských práv sa tak javí ako neprimerané a neodôvodnené. Úplné ukončenie distribúcie určitej českej TV stanice tak znižuje možnosť výberu pre spotrebiteľa,“ uviedol PMÚ s tým, že keďže slovenskí vysielatelia požadovali obmedzenie len časti vysielania niektorých českých staníc, odporúča operátorom zvážiť iné možnosti než úplné vypnutie celej TV stanice.