Regióny Trenčín

Mimoriadnu situáciu po zosuve zatiaľ mesto Handlová neodvolalo

Zdroj: www.handlova.sk

HANDLOVÁ- Mesto Handlová zatiaľ neodvolalo mimoriadnu situáciu po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie na stavbe obchodného centra na Okružnej ulici z konca júna tohto roka. Investor na stavbe naďalej zabezpečuje sanačné práce. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. “Investor informoval, že na stavbe obchodného centra zabezpečil odvodňovacie šachty a dva inklinometrické vrty, ktoré majú monitorovať prípadné pohyby v rámci svahu,” uviedla primátorka mesta Silvia Grúberová.

 

Skonštatovala, že je spokojná so závermi, ako práce na predmetnom území postupujú vo všeobecnej rovine. “Obyvatelia vidia, že odkop svahu stále pokračuje, a teda dochádza aj k prevozu hliny cez mesto, kde nezaznamenávame žiadne problémy,” ozrejmila. Spoločnosť v ďalšom období zabezpečí v rámci územia obchodného centra zabudovanie ďalších dvoch inklinometrických vrtov, ktoré budú slúžiť na zaznamenávanie akéhokoľvek pohybu na predmetnom území, to znamená stály monitoring prípadných stavebných deformít. “Merania z týchto inklinometrických vrtov budú monitorovať stabilitu svahu aj po realizácii ďalších príslušných stavebno-technických prác.

Práce, ktoré boli zadefinované zo strany investora, pokračujú plynule a zodpovedne a sú riadené odbornými osobami,” priblížila ďalej Paulínyová. Po zabudovaní všetkých prvkov kontroly musí byť podľa nej svah minimálne polroka monitorovaný, preto je predpoklad, že mimoriadna situácia bude ešte istý čas trvať. K náhlemu zlyhaniu stavebnej konštrukcie na stavbe obchodného centra došlo 30. júna. V čase zosuvu sa na stavbe nik nenachádzal. Z preventívnych opatrení dočasne evakuovali obyvateľov priľahlého bytového domu, Železnice SR tiež museli prerušiť dopravu na blízkej trati. Udalosť vyšetruje polícia, a to ako prečin všeobecného ohrozenia.