Politika Spoločnosť Koronavírus Domáce Top

Na Slovensku sa bude opäť lepšie dýchať. Čo všetko sa po novom otvorí?

Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar

BRATISLAVA – Od stredajšieho rána sme opäť o niečo slobodnejší. Nejde o metaforu, ale o fakt. Od 20. mája totiž nadobúda účinnosť 4. fáza uvoľňovania opatrení. A tá je mimoriadne odvážna. Čo všetko si môžeme po novom dovoliť? Musíme naďalej nosiť všade rúška? Otvoria sa konečne obchodné centrá? A budú sa môcť organizovať svadby tak, ako predtým? Glob.sk prináša prehľad praktických informácií na lepšie zorientovanie sa v nových pravidlách. 

 

“Niečo za niečo”, ako premiér nazval plán postupného uvoľňovania opatrení, sa pôvodne delil na štyri fázy a iba od správania obyvateľov Slovenska záviselo, či a ako sa bude prechádzať z jednej do druhej. V súčasnosti uvoľnili časť štvrtej fázy. Premiér už skôr pripustil možnosť, že by sa posledná fáza mohla rozdeliť. Tak sa aj stalo. Napriek tomu ide o veľké uvoľnenie prísnych opatrení, ktoré spôsobia, že sa na Slovensku bude opäť o niečo lepšie dýchať.

Zdroj: Vláda SR

Čo všetko sa od stredy mení? 

– Mení sa veľa vecí. Po novom budú môcť byť otvorené aj kultúrne inštitúcie, povolia sa aj hromadné podujatia do 100 ľudí. Doteraz sa mohlo na jednom mieste zísť maximálne 15 ľudí (s výnimkou obchodov). Rovnako sa otvoria aj obchodné centrá, tetovacie štúdiá, vnútorné turistické atrakcie (s výnimkou pavilónov v ZOO), vnútorné športoviská (iba pre športové kluby). Na vonkajších športoviskách sa budú po novom vykonávať všetky športy – teda kontaktné aj nekontaktné, ale bez obecenstva a bez použitia spoločných šatní. Spoločné toalety budú povolené. Od 1. júna sa otvoria školy a škôlky. Od štvrtka sa povolí vycestovať na 24 hodín do ôsmich krajín Európskej únie.

Naďalej platia opatrenia v obchodoch?

– Áno, naďalej platia opatrenia, ale oveľa miernejšie. Seniori majú vyhradené hodiny naďalej v pracovné dni od 9. do 11. hodiny, a to v potravinách a drogériách. V sobotu toto opatrenie neplatí. Zmenilo sa ale opatrenie, ktoré hovorilo o vyhradenej ploche prevádzky na jedného zákazníka, a to z 25 metrov štvorcových na 15 metrov štvorcových. Do jedného obchodu sa tak naraz dostane oveľa viac ľudí. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti. Rovnako si musia zákazníci chrániť dýchacie cesty rúškom. V nedeľu naďalej platí sanitárny deň v obchodoch.

Otvoria sa aj nákupné centrá?

– Áno, vo štvrtej fáze sa otvoria aj nákupné centrá. Ich prevádzkovatelia ale musia dodržať prísne opatrenia. Ide napríklad o zabezpečenie nefunkčnosti prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól –  napríklad o sušiče rúk, ktoré musia byť vypnuté. Hygienické zariadenia prevádzok musia byť zabezpečené tekutým mydlom a papierovými utierkami, pričom dezinfekcia týchto zariadení sa má vykonávať každú hodinu. V foyeroch (teda vo vstupných halách, spoločných priestoroch či pri skúšobných kabínkach) budú zrušené všetky miesta na sedenie – prenosné budú odstránené a pevné ohradené páskou. V priestoroch určených na konzumáciu jedál a nápojov platia podmienky ako pri zariadeniach verejného stravovania. Okrem toho musia byť detské kútiky či iné ihriská, kde sa stretávajú a hrávajú deti, naďalej zatvorené. Pre obchody v centrách budú rovnako platiť nasledovné podmienky: budú musieť vyčleniť 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka, v nedeľu musí byť sanitárny deň, zákazníci aj zamestnanci obchodov budú musieť nosiť  rúška. Obchody musia zabezpečiť dezifenkciu rúk pre ľudí. Regulovaný počet ľudí pre spoločné priestory platiť nebude. Čo sa týka skúšania oblečenia, tak to povolené je, rovnako aj skúšanie obuvi.

Čo v prípade vzduchotechniky? Bude sa môcť využívať?

Áno, platia ale pre ňu rovnako prísne pravidlá. Budovám so spoločnou ventiláciou sa napríklad odporúča:

  • v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien;
  • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
  • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
  •  ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky
  • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je technicky možné,
  • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
  • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
  • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Tieto opatrenia platia aj pre obchodné centrá.

Budem si môcť opäť dať spraviť tetovanie?

– Áno, ale v prípade tetovacích salónov platia rovnako prísne pravidlá, ako pre kadernícke salóny. V prípade väčších salónov musí byť vyhradených 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka, musia sa dodržiavať prísne hygienické opatrenia, zákazníci budú musieť mať rúška. Tatéri by mali mať na sebe aj ochranné štíty alebo ochranné okuliare – je na nich, ktorú možnosť si vyberú – to platí aj pre kaderníctva a salóny. Dodržiavať musia aj povinné 15-minútové rozostupy medzi zákazníkmi kvôli dezinfekcii zariadenia a priestorov.

V prípade piercingov a nastreľovania náušníc zákazníci nemusia mať na sebe rúško v prípade, ak by to prekážalo zákroku – napríklad piercing v jazyku a podobne.

Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar

Ako to bude so svadbami?

– Sobáše sa mohli vykonávať do 15 ľudí aj doteraz. Nemohli sa ale organizovať zábavy a hostiny. Po novom sa budú môcť organizovač aj tie. Dôvodom je, že sa povolili hromadné podujatia do 100 ľudí – teda na svadobnej hostine sa bude môcť stretnúť maximálne 100 ľudí. Okrem toho sa otvorili aj interiéry reštaurácií a prevádzok verejného stravovania – hostiny sa tak budú môcť konať v interiéry reštaurácii. Doteraz boli otvorené len terasy. Tie však môžu byť otvorené iba do 22. hodiny. Treba však rovnako dodržiavať povinné 2-metrové rozostupy.

Budem môcť ísť na rande do kina?

– Nedá sa to úplne nazvať rande. V kine musí byť totiž dodržaný rozostup medzi zákazníkmi 2 metre (s výnimkou ľudí, ktorí bývajú v jednej domácnosti) a v jednej kinosále môže byť maximálne 100 ľudí. Ale áno, kiná a kinosály sa od stredy tiež otvoria. Musia sa však dodržiavať nariadenia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Avšak! Tak, ako iné kultúrne zariadenia, ani kiná nesmú predávať pokrmy či nápoje. Zákazníci sa musia po zákupení vstupeniek hneď presunúť do kinosály.

Ako to bude s divadlami či hudobnými predstaveniami?

– Vstupenky by sa mali predávať tak, aby bol dodržaný 2 – metrový rozostup medzi zákazníkmi a divákmi. Miesta na dvojsedačkách môžu byť predané iba rodinýným príslušníkom alebo na požiadanie pre partnerov. Hygienické zariadenia priestorov (toalety, kúpelne,…) musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Pred každým predstavením by sa mala vykonať dezinfekcia dotykových plôch – teda kľučiek, držadiel, pultov a podobne. Nesmú sa predávať jedlá a nápoje, v spoločných priestoroch nesmú byť miesta na sedenie, diváci sa musia hneď presunúť do sály.

V prípade hudobných predstavení rovnako platí podmienka maximálne 100 účastníkov. V prípade hudobníkov – najmä hrajúcich na dychové nástroje (saxofón, flauta, klarinet, tuba, hoboj,…) platí, že v prípade, ak im rúško bráni vo vykonávaní činnosti, nemusia ho mať. Účastníci podujatia však rúško mať musia.

Platia nové pravidlá pre autoškoly?

– Naďalej platí, že žiak/vodič a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty, a to rúškom alebo šálom. Do jedného vozidla môže ísť spolu iba jeden účastník kurzu s jedným inštruktorom, pričom po každej kondičnej jazde (vo vozidle alebo na trenažéri) musí byť povinná 15-minutová prestávka, počas ktorej inštruktor vyčistí dotykové plochy – teda volant, preraďovaciu páku a podobne. V prípade, ak prebiehajú skúšky, je počet ľudí v aute rozšírený aj o policajta. V prípade autoškoly na motorky (skupina A) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

A čo školy?

– Tie sa otvoria až 1. júna, pričom umiestnenie dieťaťa do školy bude dobrovoľné. Rovnako sa môžu aj samosprávy rozhodnúť, či tú-ktorú školu alebo škôlku otvoria (napríklad pre nedostatok pedagogických pracovníkov, nedostatok miestností a podobne). Neotvoria sa všetky školy, ale iba materské školy a základné školy pre 1. až 5. ročník. V triedach základných škôl bude môcť byť naraz iba 20 detí, ktoré nemusia mať na sebe rúško. Pedagóg sa má chrániť iba ochranným štítom, aby bolo vidieť jeho artikuláciu. V prípade detí v materských školách bude môcť byť v jednej triede maximálne 15 detí.Väčšina výchovno-vzdelávacích aktivít sa má presunúť do exteriéru (von).

Ako prvé sa do vzdelávacích inštitúcií vrátia deti zdravotníckych pracovníkov, deti príslušníkov policajného a hasičského zboru, ratolesti pedagogických zamestnancov, deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku či deti z nevýhodnených sociálnych podmienok. Zriaďovatelia budú môcť rozhodnúť o tom, či povolia výučbu v ich meste alebo obci. Rodičia následne rozhodnú, či svoje dieťa pustia do školy alebo nie. “Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma, ak sa tak rozhodnú. Či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy, alebo zo zdravotných dôvodov,” vysvetlil šéf rezortu školstva Gröhling. V prípade, že sa rodič rozhodne svoje dieťa neumiestniť v júni do školy, mal by mať aj naďalej nárok na poberanie dávky ošetrovné.

Detí budú môcť byť bez rúšok, väčšina výchovno-vzdelávacích aktivít sa má presunúť von. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Opatrenia sa týkajú aj školských jedální. Tie sú už dlhšie otvorené pre seniorov a ľudí, ktorí nevládzu variť – ale iba tak, že si jedlo zoberú domov. Jedálne naďalej môžu variť aj pre seniorov, platia pre ne rovnaké podmienky. Pre deti budú platiť tieto opatrenia: Jedlo musí byť deťom podané do troch hodín od jeho prípravy. Skupiny detí by sa v školskej jedálni nemali premiešavať s inými skupinami. Zároveň si už stravníci nebudú môcť sami zobrať jedlo či pitie. Rovnako tak si nebudú ani brať príbory a odkladať ich. Výdaj stravy bude mať v kompetencii len personál.

Jazykové školy sú povolené iba v prípade, ak dochádza k individuálnemu štúdiu lektora s jedným žiakom. To napríklad platí aj pre základné umelecké školy.

Budem si môcť zahrať futbal?

– Áno, na vonkajších športoviskách sa po novom povoľujú všetky športy, teda kontaktné aj nekontaktné. Medzi ne patrí aj futbal. Ten sa však môže hrať bez obecenstva, nesmú sa využívať ani spoločné šatne. Spoločné toalety sa ale využívať môžu.

Iné podmienky však platia pre vnútorné športoviská. Tie budú môcť využívať iba športové kluby. Budú slúžiť iba na účely tréningov. To isté platí aj pre plavárne. Pri ich vstupe sa ale musí zabezpečiť meranie teploty športovcom a pri teplote vyššej ako 37 stupňov sa im nepovolí vstup na kúpalisko. Viesť sa má evidencia ľudí s pobytom v bazéne a zabezpečiť sa má časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov.

A čo s krčmami?

– Krčmy po novom môžu otvoriť aj vnútorné priestory. V nich musia byť zákazníci s rúškami – to ale neplatí v čase, keď konzumujú jedlo alebo nápoje. Medzi stolmi musia byť dodržané rozostupy minimálne dva metre, pričom za jedným stolom môžu byť maximálne dve osoby, prípade rodičia s deťmi. V prípade, ak za stolom chcú sedieť viaceré skupiny, musia byť medzi nimi splnené rozostupy 2 metre. Povinné je vykonávať dezinfekciu dotykových plôch po každom zákazníkovi a riad sa musí strojovo umývať pri teplote 80 stupňov Celzia. Riad sa nesmie utierať textilnými utierkami, ale musí sa nechať odkvapkať v odkvapkávači na riad. Obsluha musí používať rúška a v prípade obsluhy stolov vykonať medzi nimi dezifenkciu rúk. Upravuje sa aj otváracia doba prevádzok. Doteraz mohli byť terasy otvorené do 20. hodiny, po novom môžu byť terasy a interiér prevádzok otvorený do 22. hodiny (okrem donášky). To platí pre všetky prevádzky verejného stravovania.

Budem musieť nosiť rúško v prípade, ak pôjdem do prírody?

– Podmienky nosenia rúšok v exteriéri sa menia. Po novom už nebude povinné, ale dobrovoľné v prípade, ak medzi cudzími ľudmi dodrží vzdialenosť aspoň 5 metrov. To znamená, že rúško si musíme nasadiť iba v prípade, ak sa povinný rozostup nedá dodržať. V opačnom prípade si dýchacie cesty zakrývať nemusíte.

V exteriéri si v prípade výchovno-vzdelávacieho procesu nemusia nasadiť rúško ani žiaci či pedagógovia. Rúško nemusia mať ani športovci vo vonkajších a vnutorných športoviskách. Nemusia ho mať ani fotografované osoby, ale iba za účelom fotografovania.

Budem môcť ísť do pavilónov v zoologických záhradách?

– Nie, tie ostávajú naďalej zatvorené. Otvorené môžu byť iba vonkajšie expozície. Ak teda budú zvieratá vo vnútorných priestoroch výbehov, neuvidíte ich. To isté platí aj pre botanické záhrady.

Budem môcť ísť nakúpiť do Rakúska alebo navštíviť Čechy?

– Na 24 hodín áno. Krízový štáb schválil vycestovanie do 8 európskych krajín po dobu jedného dňa. Vtedy sa nebudete musieť podrobiť testom na COVID-19, alebo povinnej dvojtýždňovej karanténe. Toto nové opatrenie platí pre: Rakúsko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Nemecko. Čas sa, samozrejme, ráta od prekročenia hraníc Slovenska po opätovné prekročenie hraníc Slovenska. Toto privilégium majú iba tí, ktorí majú na Slovensku nahlásený trvalý alebo prechodný pobyt. Avšak, v prípade Rakúska je potrebné mať pri vstupe na ich hranicu aj negatívny test nie starší ako 4 dni. Inak pôjdete do štátnej karantény.

Mohlo by vás zaujímať