Regióny Bratislava

Na výsadbové projekty možno získať financie z programu Sadíme stromy

Ilustračné. zdroj: TASR / Jana Vodnáková

BRATISLAVA – Na výsadbové projekty možno získať finančnú podporu do výšky 4000 eur z grantového programu Sadíme stromy. Iniciatíva Nadácie Ekopolis sa zameriava na podporu výsadieb funkčnej zelene v kultúrnej krajine mimo lesa, ktorá je najviac poznačená činnosťou ľudí. Výzva je je otvorená do 15. januára 2024. Výsledky budú oznámené koncom februára. Informovala o tom programová manažérka nadácie Martina Hromadová.

“Stromy sú mimoriadne účinné čistiarne vzduchu a v lete pre naše prehriate mestá fungujú ako klimatizácie. Zadržiavajú vodu a pomáhajú zlepšovať miestnu biodiverzitu. Aj v tejto výzve preto radi podporíme všetkých, ktorí chcú aktívne pomôcť našej krajine vyrovnávať sa s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy,” spresnila zámer výzvy Hromadová. Podporované budú ovocné sady, aleje, remízky a vetrolamy či líniové výsadby.

Grantový program ponúka okrem pokrytia výsadbového materiálu, terénnych úprav a odborného poradenstva aj jeho dopravu, nákup pomocného materiálu či náradia, propagáciu a následnú starostlivosť. Prihlásiť sa môžu dobrovoľníci z neziskových organizácií, škôl, spolkov, inštitúcií či samospráv. Pracovníci nadácie ponúkajú aj odborné konzultácie nápadov, ktoré vedú k úspešným realizáciám.
O grant je možné požiadať prostredníctvom online formulára. O podporených projektoch rozhodne odborná komisia na základe zverejnených kritérií. Presné propozície sú zverejnené na webe výzvy.