Regióny Banská Bystrica Revúca

Na zlepšenie kvality ovzdušia by mohla Jelšava získať 1,5 milióna eur

Ilustračné foto. Zdroj : TASR - Branislav Caban

 JELŠAVA – Mesto Jelšava v okrese Revúca by mohlo získať z Environmentálneho fondu na zlepšenie kvality ovzdušia približne 1,5 milióna eur. Financie by boli určené na nákup vykurovacích zariadení pre asi 100 domácností i vybudovanie linky na výrobu kvalitných drevených brikiet.

V posledných týždňoch rokuje mesto Jelšava s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR  o možnosti zacieliť sa na domácnosti, ktoré sú počas vykurovacej sezóny považované za jeden z najvýznamnejších zdrojov znečistenia. O projekte diskutovali zástupcovia envirorezortu s predstaviteľmi samosprávy priamo v Jelšave aj uplynulý týždeň.

Projekt, na ktorý by mohlo mesto získať odhadom 1,5 milióna eur, je rozdelený na dve časti. Približne tretina financií by bola určená na nákup nových vykurovacích zariadení pre asi stovku domácností. “V Jelšave je niečo cez 500 rodinných domov. Boli rozposlané dotazníky do vytypovaných ulíc, kde predpokladáme, že sa najviac kúri tuhým palivom. Zatiaľ robíme zber dát o záujemcoch. Samotná realizácia je plánovaná tak, aby sme stihli ďalšiu vykurovaciu sezónu,” priblížil primátor Jelšavy Milan Kolesár.
Druhá časť projektu spočíva vo vybudovaní linky na výrobu drevených brikiet, stáť by mohla asi milión eur. “Máme svoju biomasu z mestských lesov, ktorá sa teraz štiepkuje a predáva. Chceli by sme ju spracovávať my a poskytnúť do domácností, kde bude takýto kotol umiestnený, na ekologickejšie a efektívnejšie kúrenie,” vysvetlil primátor.

Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší, a to najmä počas zimných mesiacov. Príčinou je podľa samosprávy geografická poloha mesta, vykurovanie domácností tuhým palivom či priemysel. “Ak by 100 domácností prešlo na modernejší systém kúrenia a kvalitnejšie palivo, predpokladá sa, že nebude potrebné vyhlasovať smogovú situáciu počas vykurovacieho obdobia,” dodal Kolesár s tým, že Jelšava je mestom s najčastejšie vyhlasovanou smogovou situáciou na Slovensku.