Regióny Bratislava

Najvyšší súd získal certifikát systému manažérstva proti korupcii

Ilustračná foto. ZDROJ: TASR/František Iván

BRATISLAVA – Najvyšší súd (NS) SR získal certifikát systému manažérstva proti korupcii. Stal sa tak oficiálne prvým súdom na Slovensku, ktorý úspešne implementoval novú protikorupčnú politiku. Informovala o tom hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

 

“Otvorenosť, transparentnosť a dôsledné dodržiavanie právnych a etických noriem, ako aj eliminácia rizík možného vzniku akejkoľvek formy korupcie, patria medzi priority Najvyššieho súdu a Kancelárie Najvyššieho súdu,” zdôraznila s tým, že získaniu certifikátu predchádzalo vykonanie certifikačného auditu. Súd považuje certifikáciu za záväzok pokračovať v udržiavaní a zlepšovaní zavedeného protikorupčného manažérskeho systému.

“V praxi to znamená aj naďalej presadzovať kultúru nulovej tolerancie voči korupcii v prostredí organizácie, vedúcu k zabezpečeniu nezávislosti a nestrannosti pri súdnom rozhodovaní, dôsledne dohliadať na zverejňovanie rozhodnutí Najvyššieho súdu na webovom sídle, či poskytovať kontinuálne vzdelávanie všetkým zamestnancom a sudcom v oblasti konfliktu záujmov, prevencie korupcie, oznamovania korupcie a iných nekalých praktík a zlepšovania povedomia o korupčných rizikách,” podotkla hovorkyňa.