Politika Domáce Top

Nápad premenovať časť bratislavského námestia sa nepáči odbojárom. Vallo sa im však vyjsť v ústrety nechystá

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Primátor Bratislavy Mátuš Vallo ešte svoj nápad ani nezrealizoval, už počúva kritiku. Magistrát hlavného mesta sa totiž rozhodol, že v súvislosti s 30. výročím novembra ’89 by v Bratislave malo vzniknúť Námestie Nežnej revolúcie. Najviac sa mu pritom pozdávalo premenovať časť Námestia SNP, spadajúceho do bratislavského Starého Mesta. To sa však nestretlo s pochopením Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vallovi predostreli aj dôvody, prečo jeho návrh neschvaľujú. S primátorom sa majú k danej veci aj stretnúť. Ten im však šance na to, že ho presvedčia, nedáva.

 

Primátor hlavného mesta oslovil starostku bratislavského Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú listom ešte 11. júla. V ňom ju žiada, aby pripravila materiál do miestneho zastupiteľstva. “Po schválení uznesenia mestskou časťou Bratislava Staré Mesto, by hlavné mesto Bratislava pripravilo návrh VZN, ktorý by bol po prerokovaní na Komisii kultúry, ochrany historických pamiatok a následnom prerokovaní na zasadnutí Mestskej rady, predložený mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta na schválenie,” vysvetlil. Ak návrh úspešne prejde miestnym zastupiteľstvom, následne by sa mu mohli venovať na magistráte. Najbližšie zastupiteľstvo je v Starom Meste naplánované na september. Vallo chce, aby sa všetko stihlo pripraviť tak, aby do 17. novembra, teda do dňa výročia Nežnej revolúcie, už Bratislava mala námestie, ktoré by nieslo jej názov.

Primátor Matúš Vallo sa s návrhom na premenovanie časti námestia obrátil na starostku bratislavského Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú. Zdroj: SITA / Braňo Bibel

Protifašistickí odbojári sú proti

Nápad magistrátu sa ale nepáči Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov. Argumentujú logikou, ale aj technickým, historickým a najmä spoločensko-politickým hľadiskom.“Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotného priestranstva na viaceré námestia pokladáme za nesprávne,” uviedli. Okrem toho im v súvislosti s nápadom premenovať časť námestia chýba aj predbežná diskusia nielen s odborníkmi, ale aj s Bratislavčanmi a protifašistickými odbojármi. Zaráža ich tiež, že k návrhu na zmenu názvu časti Námestia SNP pristúpil magistrát práve v predvečer 75. výročia Slovenského národného povstania. To si celé Slovensko pripomenie 29. augusta.

Upozorňujú tiež na to, že ťažisko masových zhromaždení po 17. novembri 1989 bolo na hornej časti námestia. A nie pred Starou tržnicou, ktorú chce magistrát premenovať. Názov tohto verejného priestoru sa v minulosti podľa nich z politických príčin v rozličných režimoch viackrát menil. “Súčasné pomenovanie dostal v roku 1962 a to sa plne vžilo, od roku 1974 aj so súsoším venovanom SNP, do povedomia Bratislavčanov, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky, ako ústredné námestie hlavného mesta v pohnutých chvíľach, aj celej našej krajiny,” tvrdia.

V novembri 1989 prišli v Bratislave na Námestie SNP tisíce ľudí. Zdroj: archív TASR / Alexander Buzinkay

Mohlo by to byť aj iné námestie, ale nebude

Proti tomu, aby jedno z bratislavským Námestí nieslo názov Nežnej revolúcie, však odbojári nemajú nič. Nechcú jedine, aby to bol kus toho, ktoré má pripomínať naše povstanie počas 2. svetovej vojny. Magistrátu dali aj návrh na premenovanie iného priestranstva. “Pre pomenovanie Námestie Nežnej revolúcie sa môže nájsť iná dôstojná verejná plocha, hoci aj dnešné Námestie slobody, čo je dosť všeobecný názov. Tam sa navyše ráta aj s výstavbou pomníka, ktorý by pripomínal túto historickú udalosť spred 30 rokov,” argumentovali.

U Valla však o niečom takom nechcú ani počuť. Výhradám Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vraj rozumejú, no nestotožňujú sa s nimi. “Vážime si tradíciu SNP a jeho silný protifašistický odkaz, a pomenovaním priestoru pred Starou tržnicou na Námestie Nežnej revolúcie ho nijako neznevažujeme. Myslíme si, že 30 rokov od Nežnej revolúcie si má Bratislava pripomenúť tieto udalosti spôsobom, ktorý v našom meste zostane prítomný na čestnom mieste a na trvalo,” uviedol magistrát.

Námestie slobody, ktoré navrhujú odbojári premenovať na Námestie Nežnej revolúcie. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Neurobili ani žiande kroky k tomu, aby sa prípadne premenovalo iné námestie alebo jeho časť tak, ako to navrhujú protifašistickí bojovníci. S návrhom neoslovili žiadnu inú mestskú časť. Tiež nemajú v pláne navrhnúť premenovať v Starom Meste iné miesto, ako časť Námestia SNP.

Čo sa týka priestoru pred Starou tržnicou, ide podľa nich o samostatné námestie, ktoré aj historicky malo vlastné pomenovanie. Podľa nich tak nejde o násilné rozčleňovanie Námestia SNP. S predstaviteľmi protifašistického odboja sa však v každom prípade plánujú stretnúť. To, že sú pozvaní na magistrát k primátorovi Vallovi, nám potvrdili aj oni. Vyzerá to však tak, že v tomto prípade u primátora hlavného mesta nepochodia.