Politika Spoločnosť Domáce

Národniarky upravili svoj návrh zákona. O interrupciách sa má rozhodnúť dnes

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady SR dnes budú hlasovať o novele zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú predkladajú poslankyne NR SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová a Eva Antošová. Cieľom ich návrhu je zakázať ponúkať umelé prerušenia tehotenstva reklamným spôsobom.

 

V pôvodnom pozmeňujúcom návrhu sa nachádzali sporné body, ktoré nakoniec predkladateľky vypustili. Týka sa to povinnosti ženy prehlásiť pred lekárom, že informovala otca počatého dieťaťa o interrupcii a taktiež opatrenia, že „tabletka po“ bude vylúčená z voľne dostupných liekov.

Členovia zákonodarného zboru dnes rozhodnú aj o vládnom návrhu zákona, ktorý má zabezpečiť zmeny v justícii. Novela zákona o sudcoch a prísediacich obsahuje rozšírenie dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu a prokurátora, u ktorých existujú pochybnosti o tom, že spĺňajú spôsobilosť.

O návrhu na pozastavenie výkonu funkcie bude rozhodovať u sudcov Súdna rada SR, u prokurátorov generálny prokurátor na podnet ministra spravodlivosti, predsedu súdnej rady alebo predsedu Najvyššieho súdu SR. Novela obsahuje aj dobu pozastavenia, kým nepominú dôvody, avšak najviac na šesť mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších najviac šiesť mesiacov. Parlament o novele rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.