Spoločnosť Domáce

Nedostatok asistentov učiteľov kritizuje aj Slovenská komora učiteľov

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Slovenská komora učiteľov (SKU) kritizuje ministerstvo školstva a ministerstvo financií. Dôvodom je stále nedostatočné riešenie problému chýbajúcich asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným postihnutím. Podľa SKU obe ministerstvá „opäť ukázali nezáujem o trápenie rodín a starosti škôl“.

 

Ministerstvo školstva na svojej webovej stránke v týchto dňoch zverejnilo výšku pridelených prostriedkov na asistentov učiteľa. „Napriek tomu, že počet žiadostí škôl rastie, ministerstvo reálne zvýšilo stav len o 3,2 asistenta, čo je pri tisícoch chýbajúcich asistentov absolútne nedostačujúce,“ upozornil Viktor Križo agentúru SITA v tlačovej správe SKU.

Za nedostatok asistentov kritizoval ministerstvo školstva v piatok aj poslanec za OĽaNO Miroslav Sopko. Agentúra SITA požiadala ministerstvo o reakciu. Rezort uviedol, že požiadavku na asistentov učiteľa v uplynulom školskom roku vykryl na 40,7 percenta. Požiadavka od škôl do mája 2018, dokedy ministerstvo údaje zbieralo, bola 5 845 asistentov. Zo štátneho rozpočtu ich financovali 2 377,5. Upravený rozpočet vrátane 10 percent valorizácie na rok 2019 predstavuje podľa ministerstva sumu 26 373 709 eur. „Vzhľadom na existujúce viaczdrojové financovanie škôl, finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škole poskytnúť aj jej zriaďovateľ,“ argumentuje ministerstvo. Odvoláva sa tiež na to, že škola môže čerpať prostriedky na asistentov z vlastného rozpočtu „na základe zvýšených koeficientov na žiakov so zdravotným znevýhodnením“. „Má aj možnosť získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa z európskych štrukturálnych a investičných fondov,“ obhajuje sa rezort.

Za nedostatok asistentov kritizoval ministerstvo školstva aj poslanec za OĽaNO Miroslav Sopko. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

„Doposiaľ nie je naplnená ani polovica požiadaviek škôl. Zároveň došlo k presunom počtu asistentov zo špeciálnych škôl do bežných škôl, čo vyvolá veľké napätia, zhorší starosť o najzraniteľnejších a zníži ešte viac kvalitu vzdelávania,“ uviedol Križo. Komora učiteľov sa tiež domnieva, že dofinancovanie podpory detí cez fondy Európskej únie je úplne nevyhovujúce a stále ani zďaleka nepokrýva potreby rodín a škôl. Dopytovo orientované výzvy EÚ fondov z výzvy V základnej škole úspešnejší I, II sú pre školy veľmi byrokraticky zaťažujúce, tvrdí komora. Čerpanie týchto zdrojov je podľa nej stále slabé, pripravované projekty nekvalitné. Komora tiež upozorňuje na to, že ministerstvo školstva stanovilo mesačný normatív na osobné náklady na asistenta učiteľa vo výške 924 eur, čo v čistom predstavuje okolo 542 eur.

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch zároveň podľa komory nedovoľuje asistentom kariérne rásť. „Do dnešného dňa ministerstvo nezabezpečuje žiadnu prípravu, ani vzdelávanie pre asistentov učiteľa, na školách nie sú stále odborné tímy, ktoré by asistentov mohli odborne usmerňovať. Je paradoxné, že to isté ministerstvo formálne podporilo kariérne poradenstvo u detí na školách, no nedokáže sa postarať o dôstojný kariérny rast a lukratívnosť pozícií potrebných v školstve. A už dnes vieme, že desaťtisíce detí, ktoré dnes nedostanú potrebnú starostlivosť, podporu asistenta a odborných tímov, budú čoskoro vytvárať našu ekonomickú, kariérnu a spoločenskú realitu. SKU žiada MŠVVaŠ, aby zverejnilo kritériá k prideľovaniu asistentov a kroky, ako chce od septembra 2019 konečne zabezpečiť základné ústavné práva detí a ich vzdelávanie na základe medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,“ vyzvala SKU ministerstvo.

Komora učiteľov sa tiež domnieva, že dofinancovanie podpory detí cez fondy Európskej únie je úplne nevyhovujúce a stále ani zďaleka nepokrýva potreby rodín a škôl. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

„Rezort školstva zrealizoval projekt s podporou Európskych štrukturálnych a investičných fondov na základe dopytovo-orientovanej výzvy V základnej škole úspešnejší, so zameraním na vytváranie inkluzívnych tímov, pozostávajúcich zo školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, pedagogického asistenta. V tejto súvislosti by sme radi uviedli, že MŠVVaŠ SR dofinancovalo tento projekt vo výške 1 408 082 eur. Dôvodom dofinancovania je zvýšenie dotácie na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Finančné prostriedky už boli poukázané na ministerstvo vnútra SR, ktoré je vecne zodpovedné za financovanie asistentov učiteľov,“ uviedol tlačový odbor ministerstva školstva v reakcii na kritiku.

Ministerstvo tiež upozornilo, že pripravuje nadväzujúci národný projekt Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie „s ambíciou zásadných inovácií existujúcich prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu a výchove v týchto oblastiach: iniciačné oblasti teórie, koncepcie inkluzívneho vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky“, a tiež – zdôrazňuje na „personálne zabezpečenie inklúzie“.„Ministerstvo školstva vychádza všetkým školám v ústrety pri zabezpečovaní asistentov učiteľa, a to v najväčšej možnej miere, a je rozhodnuté v tejto činnosti aj naďalej pokračovať,“ trvá na svojom rezort.