Domáce Politika Top

Nová tvár v boji o bystrickú župu: Ozval sa hlas z politického záhrobia, Mečiarova pravá ruka!

BANSKÁ BYSTRICA – Šéfom Banskobystrického samosprávneho kraja chce byť ďalší politik! Tentoraz sa na scéne opäť vynoril bývalý podpredseda Mečiarovej ĽS-HZDS Milan Urbáni, momentálne pôsobiaci v strane SMS. Videom na Facebooku chce presvedčiť ľudí, aby mu dali hlas.

Urbáni sa snaží zabrnkať na lokálpatriotizmus ľudí z banskobystrického kraja. „Tento kraj je takisto rôznorodí aj práve svojou štruktúrou, čo sa týka národností, náboženstva, kultúrno-sociálnej rôznorodosti a preto je aj veľmi zložitý po stránke riadenia kraja a po stránke hospodárskej,” tvrdí.

Jeden z najchudobnejších krajov

Ďalej dodáva, že kraj kedysi prekvital, a to aj vďaka poľnohospodárskej výrobe, no dnes podniky stagnujú, prípadne mnohé, ktoré podľa neho poskytovali tisícky pracovných miest, rovno aj zanikli. Dnes je vraj kraj jeden z najchudobnejších na Slovensku a disponuje najvyššou nezamestnanosťou.

Urbáni taktiež hovorí, že kraj bol zanedbávaný vládou kvôli výsledkom z posledných volieb do VÚC. „Je tu veľká skupina rómskej populácie z občanov nášho kraja, ktorá je vo väčšine nezamestnaná, ale nie je to len rómska populácia. Je tu strašne veľa iných občanov, ktorí sú nezamestnaní, strácajú pracovné návyky,” upozorňuje. Nielen preto sa rozhodol, že bude kandidovať za župana.

Strana Moderného Slovenska

Zdroj: ph, Foto a Video: FB / Strana Moderného Slovenska