Regióny Nitra Levice

Novootvoreným náučným chodníkom v Horšianskej doline prešli prví turisti

Horšianska dolina. Zdroj: TASR/Ludo Drmlík

LEVICE – Horšianskej doliny v blízkosti Levíc. Dolina je od roku 1976 vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu. Časti doliny sú v ochrannom pásme štvrtého stupňa a niektoré v pásme európskeho významu, čomu je potrebné prispôsobiť správanie turistov, upozornila radnica.

 

Otvorená časť náučného chodníka nadväzuje na náučný chodník v južnej časti doliny, ktorý je sprístupnený od roku 2010. Nenáročný chodník dlhý 2,3 kilometra viedol z Horše do obce Malé Krškany. Nový úsek v severnej časti má dĺžku 5,8 kilometra a je náročnejší. Chodník kopíruje tok potoka Sikenica, časť trasy si vyžaduje preliezanie popadaných stromov i brodenie potoka, preto nie je vhodný pre cyklistov či na prechádzky s malými deťmi.

Horšianska dolina. Zdroj: TASR/Ludo Drmlík

Na území šiestich obcí

Horšianska dolina sa nachádza zhruba šesť kilometrov od Levíc v mestskej časti Horša. Prírodná rezervácia o výmere 313,38 hektára leží v katastrálnych územiach obcí Levice /Horša/, Krškany, Žemberovce, Bátovce a Drženice. Dolina vrezaná do Ipeľskej pahorkatiny je prírodnou rezerváciou s vegetáciou lesostepného charakteru s bohatým zastúpením hmyzu, vzácnych druhov vtákov a plazov, najmä jašteríc. Celú dolinu širokú do 300 metrov, ohraničenú strmými svahmi, meandruje potok Sikenica.

Dolina má typický kaňonovitý ráz. Výrazné, až 30 metrov vysoké skalné steny, vytvárajú skalné veže a rebrá zvýrazňujúce drobnokresbu reliéfu. Vulkanity sú prezentované andezitmi a andezitovými tufmi, ktoré pokrývajú sprašové pokrovy. Veľká časť doliny je zalesnená. Pozoruhodné zastúpenie má drieň obyčajný, dub plstnatý, javor tatársky, jarabina brekyňová, bršlen európsky a bradavičnatý. Najvzácnejšie sú zvyšky spoločenstva dubovo-hrabového lesa s dubom plstnatým. Horšianska dolina predstavuje najväčšiu rezerváciu v okrese, významnú z hľadiska geomorfologického a botanického.