O rybné hospodárstvo ľudia nemajú záujem. Matečná prehovorila o aktuálne situácii na Slovensku

BRATISLAVA – Žiadateľov, ktorí robia rybné hospodárstvo, nie je veľa. Ľudia, ktorí majú na starosti operačný program Rybné hospodárstvo, vyvinuli za ostatné roky veľmi veľké úsilie, aj komunikačné, smerom k potenciálnym prijímateľom. Celý proces sme zjednodušili, aj tak je málo žiadateľov, povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) v reakcii na priebežnú úroveň čerpania k 30. júnu 2019 v uvedenom operačnom programe v aktuálnom programovom období 2014 až 2020.

 

Ministerka zdôraznila, že je snaha čerpať financie z tohto operačného programu. “V minulom programovom období, keď sa stavali technické veci pri rybníkoch, vtedy to išlo. Dnes, keď sú zarybňovanie a iné, povedala by som ekologickejšie, spôsoby hospodárenia v rybnom hospodárstve, naši žiadatelia nemajú vôbec záujem,” priblížila situáciu šéfka agrorezortu s tým, že s týmto fondom majú problém vnútrozemské krajiny. Výnimkou je Česká republika, kde je veľmi dlhá tradícia rybného hospodárstva.

Slovensko dosiahlo k 30. júnu 2019 podľa informácií z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za všetky fondy na programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,82 miliardy eur, čo predstavuje 24,92 % z celkovej alokácie. Riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku sprístupnili k 30. júnu financie vo výške 15,77 miliardy eur, čo je 103,05 % z celkovej alokácie.

Za prvý polrok boli kontrahované prostriedky v objeme 9,23 miliardy eur, čo predstavuje 60,17 % z celkovej alokácie. Z alokácie bolo priebežne najväčšie čerpanie v Programe rozvoja vidieka (44,56 %), potom v operačnom programe (OP) Technická pomoc (43,85 %), na treťom mieste v PS INTERACT III (34,46 %) a na štvrtom v OP Integrovaná infraštruktúra (33,73 %), naopak, v programe Interreg V-A SK-AT dosiahlo čerpanie 3,03 %, v Interregu V-A SK-CZ to bolo 4,52 % a v OP Rybné hospodárstvo 6,79 %.

Viac o téme: čerpanie, financie, Gabriela Matečná, operačný program, rybné hospodárstvo, rybníky, ryby, SNS, záujem, žiadatelia

Súvisiace články