Domáca Spoločnosť Domáce Ekonomika GPlus

Obchodný register je zaplavený spiacimi firmami. Každá desiata spoločnosť nevykazuje činnosť

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Podľa údajov poradenskej spoločnosti Bisnode sa v krajine nachádza viac ako 30-tisíc spoločností, ktoré nevyvíjajú žiadnu podnikateľskú činnosť. Je to historicky najviac za posledné štyri roky, odkedy Bisnode dáta o neaktívnych firmách sleduje. Rozdiely v krajoch, kde tieto spoločnosti „pôsobia“, sú pritom podľa spoločnosti obrovské.

 

Aktuálne na Slovensku podniká bezmála 290 tisíc firiem (s.r.o. a akciové spoločnosti), z čoho vyplýva, že približne každá desiata spoločnosť je u nás neaktívna. Podľa interných odhadov Bisnode v roku 2019 bolo takýchto firiem u nás až 30 717. „Naša metodika ukazuje, že medziročne sa podiel spiacich podnikateľských subjektov zvýšil o 1 004 spoločností, od roku 2017 o 1 353 a od roku 2016 dokonca až o 4 524 firiem. Za rok 2019 tak Slovensko eviduje najviac spiacich subjektov v histórii,“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Najväčší podiel neaktívnych subjektov sa nachádza v Bratislavskom kraji, presne 13 008, čo vysoko prevyšuje podiely v ostatných krajoch. „Bratislava a okolie eviduje až o 74 percent viac nečinných firiem ako druhý kraj s najvyšších podielom týchto subjektov. V Trnavskom kraji podľa našej analýzy sídli 3 407 spiacich spoločností,“ dodala Petra Štěpánová s tým, že najmenej ich Bisnode eviduje v Trenčianskom kraji (1 387), Žilinskom kraji (1 746) a Banskobystrickom kraji (2 140).

Spoločnosť Bisnode spracúva ekonomické dáta a analýzy, pričom pôsobí v 19 krajinách Európy, kde zamestnáva 2 100 ľudí.