Regióny Prešov Bardejov Top

OBROVSKÁ STRATA Zomrel VEĽKÝ pedagóg, politik, OSOBNOSŤ: Získal cenu za mnohé zásluhy

Ilustračné foto. ZDROJ: archív zoznam.sk

BARDEJOV – Je vždy veľkým zármutkom pre pozostalých, keď nás opustí človek, ktorý po sebe nechal v mnohých ľuďoch nezmazateľnú stopu. Takouto osobnosťou bol nepochybne aj pedagóg, predseda Okresného národného výboru v Bardejove či vedúci odboru školstva v rovnakom meste pán PhDr. Vasiľ Gula, CSc. Na sociálnych sieťach sa s ním rozlúčili mnohí, ktorí na neho s láskou v srdci spomínajú.

 

Samospráva mesta Bardejov informovala dňa 27. marca 2023, že predpoludním nás navždy opustil Vasiľ Gula, vo veku 84 rokov.

Vasiľ Gula počas svojho dlhého života pracoval ako stredoškolský učiteľ, pedagóg a neskôr ako predseda Okresného národného výboru v Bardejove. Posledné roky sa venoval skôr politike ako pedagogike a bol vedúcim odboru školstva, ale aj riaditeľ Kancelárie primátora v meste Bardejov. Mesto Bardejov na svojej oficiálnej stránke uvádza, že počas jeho aktívneho pôsobenia sa zlepšila úroveň školstva v meste.

Vasiľ Gula bol rešpektovaný v odborných, ale i laických kruhoch, o čom svedčí aj skutočnosť, že v roku 2018 bol laureátom Ceny primátora mesta, ktorú získal za “dlhoročnú odbornú a riadiacu činnosť, budovanie a rozvoj školstva v Bardejove a jeho okrese za zodpovedné a korektné vystupovanie, kreativitu, humánne a etické hodnoty, i za významné výsledky a činy vo verejnoprospešnej oblasti, za koncepčnosť a úspešné presadzovanie rozvoja stratégie mesta na prelome XX. a XXI.-ho storočia,” ako je uvedené na oficiálnej stránke mesta Bardejov.

Vasiľ Gula svojou neopakovateľnou osobnosť očaril mnohých. Svedčia o tom aj komentáre na sociálnych sieťach. Mesto Bardejov na svojej oficiálne stránke vyjadruje svoje posledné zbohom, ale i hlboký zármutok nasledovne: “Ľudský a mimoriadne priateľský: to sú atribúty, ktoré hádam najvýstižnejšie charakterizujú život a pamiatku tohto vzácneho človeka. V jeho odchode stráca Bardejov osobnosť nadregionálneho významu, človeka, ktorý tvoril históriu i súčasnosť nášho mesta, ktorý navždy ostane jeho neoddeliteľnou súčasťou. Múdry a rozvážny človek, kolega, priateľ, ktorý vždy vedel načúvať a tešil sa všeobecnej úcte – takým si budeme PhDr. Vasila Gulu, CSc. pamätať.” Pani Zuzana si tiež na neho len v dobrom spomína: “Bol to úžasy človek s veľkým srdcom.” Svoje posledné zbohom chcel verejne vyjadriť aj jeho dlhoročný kolega tiež Vasiľ: “Z hlbokým pocitom som prijal túto smútočnú správu. Roky sme sa poznali, spolupracovali a strávili nezabudnuteľné chvíle a plnili ciele vo výchove mladej generácie.”

Jeho pamiatku si uctili aj hráči Partizán Bardejov minútou ticha v poslednom domácom zápase, keďže pán Vasiľ Gula bol veľký fanúšik a podporovateľ bardejovského futbalu.