Ochranári zakrúžkovali 42 mláďat Bociana bieleho

V rámci minulotýždňovej akcie Bocian v našej obci, ktorá vznikla v spolupráci Pieninského národného parku (PIENAP) a Slovenskou ornitologickou spoločnosťou, zakrúžkovali 42 mláďať Bociana bieleho v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok.

„Akcia bola zameraná na monitoring stavu populácie, envirovýchovu a praktickú ochranu chráneného druhu Bociana bieleho, ktorý je zároveň druhom európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je takmer 1700 eur,“ uviedol riaditeľ Správy PIENAP Vladimír Kĺč.

Cieľom tejto akcie bola aj kontrola technického stavu hniezdnych podložiek a očistenie hniezd od odpadkov. Bociany budujú svoje príbytky zo všetkého čo nájdu a odpad je tiež jedným z materiálov ich hniezd. Odpad sa však v mnohých prípadoch stáva osudným pre malé mláďatá, ktoré sa ním môžu zadusiť. 

„Z hľadiska technického stavu bude v obciach Jarabina, Kamienka, Ľubotín a Plavnica potrebné na jeseň tohto roku pristúpiť k znižovaniu hniezd. V obci Podhorany treba vymeniť podložku za novší, stabilnejší typ,“ doplnil riaditeľ Správy PIENAP.

Táto akcia však mala aj edukačný charakter, nakoľko Kĺč oslovil aj viareco materských či zakladných škôl, aby sa zúčastnili na tomto krúžkovaní. Prednášky boli doplnené názornými ukážkami krúžkovania a pinkantériami o mláďatách Bociana bieleho.

Viac o téme: Bocian biely, krúžkovanie, ochranári, PIENAP

Súvisiace články