Odovzdanie osvedčenia o zvolení nového starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov . - Nezvolený kandidát na poslanca roztiahol vlajku …

Nezvolený kandidát na poslanca roztiahol vlajku s prečiarknutým hákovým krížom počas poslaneckého sľubu Martina Pätoprstého. Zdroj : Glob.sk I Dávid Duducz