Regióny Bratislava

Odvolanie členov Súdnej rady nie je v súlade s európskymi štandardmi, tvrdí Združenie sudcov Slovenska

Zdroj: Archív/Peter Korček

BRATISLAVA – Združenie sudcov Slovenska (ZSS) považuje odvolanie viacerých členov Súdnej rady SR nominovaných vládou bez uvedenia dôvodov za nesúladné s európskymi štandardmi. Opätovne vyzýva zodpovedné subjekty k obnoveniu záruk nezávislosti súdnictva vrátane garancie nezávislého postavenia súdnej rady a jej členov. Píše sa to v stanovisku združenia, ktoré poskytol jeho predseda František Mozner.

“ZSS od roku 2020 opakovane upozorňuje na to, že viaceré ústavné a zákonné zmeny, ktoré presadila predchádzajúca vládna garnitúra, a ktoré okrem iného formálne umožňujú odvolať členky a členov Súdnej rady SR kedykoľvek pred skončením ich funkčného obdobia a bez uvedenia dôvodu, sú krokom späť pri vytváraní podmienok na ochranu súdnictva pred neprimeraným vplyvom zo strany legislatívy a exekutívy a záruk jeho nezávislosti,” píše sa v stanovisku.

Združenie zároveň pripomenulo, že v hodnotení činnosti súdnej rady za uplynulé roky identifikovalo viaceré jej zlyhania. A to aj v súvislosti s postojom väčšiny jej členov k spomínaným legislatívnym zmenám. Tie podľa združenia nezodpovedajú európskym štandardom.
Vláda počas týždňa odvolala Evu Mišíkovú, Ľudovíta Bradáča a Katarínu Javorčíkovú z funkcie členov Súdnej rady SR.

Nahradia ich Ľudmila Joanidisová, Martin Bezák a Magdaléna Hromcová. Javorčíková a Bradáč už avizovali, že podajú voči spôsobu ich odvolania sťažnosť na Ústavný súd SR. Súdna rada SR je ústavný orgán tvorený 18 členmi vrátane predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada (NR) SR, prezident SR a vláda SR.