Regióny Bratislava

OLO vyzbieralo vlani vyše 147-tisíc ton odpadu, zvyšuje sa triedenie

nádoby, kuchynský odpad, separovanie
Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

BRATISLAVA – Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyzbierala vlani od obyvateľov Bratislavy viac ako 147 000 ton odpadu. Najviac tvoril zmesový komunálny odpad, nasledoval papier a lepenka a sklo. Vyplýva to z informácie o nakladaní s komunálnym odpadom či separovanom zbere za rok 2022, ktorú zobralo bratislavské mestské zastupiteľstvo na vedomie. “Celkové množstvo komunálneho odpadu na území mesta klesá. Klesá množstvo zmesového odpadu a rastie podiel vytriedených zložiek,” konštatuje mestská spoločnosť v materiáli.

 

Zmesového komunálneho odpadu vyzbieralo OLO vlani viac ako 99 000 ton. Druhou najväčšou položkou bol papier a lepenka (vyše 11 800 ton). Trojicu uzatvára sklo s viac ako 8800 tonami. Nasledoval biologicky rozložiteľný odpad (vyše 7100 ton), plasty (vyše 6900 ton), objemný odpad (vyše 6300 ton), kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (vyše 4300 ton) a drobný stavebný odpad (vyše 1900 ton). Pri ostatných druhoch odpadu išlo od troch do viac ako 230 ton.

“Zatiaľ čo zber zmesového komunálneho odpadu v ukazovateľoch počtu obslúh rástol iba mierne a je takmer stabilizovaný (v roku 2022 bol nárast o 0,1 percenta), počet obslúh triedeného zberu každoročne rastie. Tým sa mení aj podiel triedeného zberu na celkovom počte obslúh, ktorý v roku 2022 dosiahol 59,86 percenta,” podotýka OLO. Pri zmesovom komunálnom odpade vykonalo OLO vlani viac ako 2,8 milióna obslúh. V prípade triedeného zberu papiera to bolo viac ako 1,27 milióna obslúh, pre porovnanie, v roku 2018 to bolo vyše 527 000.

Pri triedenom zbere plastov išlo o vyše 1,22 milióna obslúh, pričom v roku 2018 to bolo vyše 487 000. Pri triedenom zbere biologicky rozložiteľného odpadu sa počet obslúh zvýšil počas piatich rokov z viac ako 246 000 na viac ako 333 000, pri skle z vyše 133 000 na viac ako 191 000 obslúh. Pri triedenom zbere kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu sa vlani vykonalo vyše 1,17 milióna obslúh. “Je predpoklad, že podiel triedeného zberu bude rásť na úkor zmesového komunálneho odpadu.

Intenzita procesu bude závisieť od nastavenia motivačných faktorov,” pripomína OLO, ktoré zrealizovalo viacero aktivít na podporu informovanosti a vzdelávania o správnom triedení odpadu a jeho ďalšom spracovaní. Z celkového množstva odpadu v roku 2022 tvoril odpad vyzbieraný na základe zmluvného vzťahu s hlavným mestom 98,04 percenta. Zvyšný odpad bol dovezený na základe komerčnej obchodnej činnosti OLO.