Organizácie zastupujúce výrobcov alkoholu sú z rozhodnutia vlády rozčarované

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Stavovské organizácie zastupujúce výrobcov, predajcov alkoholu a pestovateľské pálenice prijali s rozčarovaním informáciu, že vláda na svojom stredajšom zasadnutí súhlasila s poslaneckým návrhom zákona o povolení súkromného pálenia destilátov. A to napriek tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v rámci medzirezortného pripomienkového konania navrhovalo poslanecký návrh v pôvodnom znení neschváliť. Uviedla to Potravinárska komora Slovenska (PKS) vo svojom stanovisku.

„Stavovské organizácie vyzývajú predstaviteľov štátu, vrátane poslancov Národnej rady SR, aby namiesto opatrenia, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie obyvateľov a znamenal by zánik liehovarníckeho odvetvia, prijali systémové opatrenia na podporu potravinárskej produkcie na Slovensku,“ uviedla vo svojom stanovisku PKS. Prijatím návrhu zákona poslancov za Most-Híd sa podľa PKS zavedú nekontrolovateľné pravidlá.

„Vláda SR návrh schválila aj napriek tomu, že MPRV v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyjadrilo nesúhlas s predkladaným návrhom v dôsledku závažných odborných argumentov, pričom s týmto názorom sa stotožnili aj niektoré ďalšie ústredné orgány štátnej správy a zásadné pripomienky vzniesli aj stavovské organizácie. Navyše, Legislatívna rada vlády SR prerokovala predložený poslanecký návrh zákona na svojich zasadnutiach a odporučila vláde vysloviť s predloženým poslaneckým návrhom zákona súhlas, avšak s pripomienkami a odporúčaniami, ktoré by mali byť do návrhu zákona zapracované,“ upozornila PKS. Dodala, že vláda napriek tomuto stanovisku vo svojom uznesení súhlas s návrhom zákona zapracovaním pripomienok nepodmienila.

„Stavovské organizácie sú rozčarované z toho, že odborné argumenty vznesené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj Legislatívnou radou Vlády SR, neboli vládou zohľadnené, pričom od začiatku argumentujeme, že predmetný návrh bude mať vážne dopady na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ako aj na štátny rozpočet,“ uviedla komora. Zároveň pripomenula, že potravinárska produkcia od roku 2015 klesla o viac ako pol miliardy eur, počet zamestnancov v potravinárstve medziročne klesol o 4 000 a negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami sa neustále zvyšuje o závratné čísla.

Odmietavé stanovisko podpísali Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz obchodu Slovenskej republiky a Slovenské združenie pre značkové výrobky.

Cieľom poslaneckého návrhu strany Most-Híd je umožniť fyzickým osobám – nepodnikateľom súkromnú výrobu destilátu z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu podľa zákonom ustanovených podmienok. Poslanecký návrh definuje súkromnú výrobu destilátu, súkromného výrobcu destilátu, ustanovuje podmienky súkromnej výroby destilátu (minimálny vek 18 rokov, vlastníctvo destilačného zariadenia spĺňajúceho ustanovené podmienky, zákaz použitia vyrobených destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, maximálny objem vyrobených destilátu za jeden kalendárny rok), oznamovaciu povinnosť o držbe destilačného zariadenia a daňovú povinnosť.

Viac o téme: domáce pálenice, Most-Híd, pálenie alkoholu, Potravinárska komora Slovenska

Súvisiace články