Regióny Top

PANIKA, stres a nervozita okolo nového grafikonu vlakovej dopravy: Obce a mestá PROTESTUJÚ, ministerstvo SÚHLASÍ

Nový vlakový grafikon úplne zmení trasu rýchlika na trase Bratislava-Žilina-Košice. ZDROJ: zoznam.sk

BRATISLAVA – Nový grafikon vlakovej dopravy vyvolal na Slovensku poriadne tsunami. V panike a strese sú nielen cestujúci, ale aj obce a samosprávy, ktorých sa zmeny dotýkajú. Rušenie vlakových spojov, zastávok a celková reorganizácia cestovného poriadku na železnici je totiž pre regióny aj samosprávne kraje neprijateľná vec a vážny problém. 

 

„Zásadne nesúhlasíme s navrhovaným grafikonom, ktorý obmedzí prístup občanov z okresu Nové Mesto nad Váhom k preprave po železnici a je v rozpore s dopravnou politikou Ministerstva dopravy a snahou dostať čo najviac ľudí do vlakov tak, aby sa obmedzila neekologická autobusová doprava,“ povedal Jozef Trstenský, primátor mesta Nového Mesta nad Váhom k novému vlakovému grafikonu, ktoré pripravuje ministerstva dopravy a ministerstvo financií a ktoré nepočíta pri ceste rýchlikom z Bratislavy do Košíc so zastávkami v Leopoldove, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Trenčianskej Teplej alebo Margecanoch.

„Zhoršila by sa dostupnosť ľudí k cestovaniu po železnici, predĺžila by sa doba cestovania do cieľových staníc Bratislava a Košice minimálne o 45 až 60 minút, lebo by museli individuálne cestovať do Trenčína, ako najbližšej stanice, kde môžu do rýchlika nastúpiť. Zbytočne by to zvýšilo nároky na prepravu osobnými autami alebo autobusmi, čo by malo negatívny vplyv na životné prostredie, ale i peňaženku občana, čim by sa im cesta vlakom predražila. V neposlednom rade by sa obmedzila aj možnosť ľudí cestovať za prácou do nášho mesta, tak ako sú zvyknutí,“ dodal Trstenský, ktorého prekvapilo, že s dotknutými mestami nik nerokoval a nediskutoval. „Nikto z kompetentných s nami nový grafikon nekonzultoval a dozvedeli sme sa to len z médií. Ešte že ich máme,“ skonštatoval Trstenský.

V Bratislave a okolí sa uvažuje o zrušení vlakových spojení. Okolité obce sú radikálne proti. ZDROJ: IDS BK

Mimoriadne kritický je k uvažovanému novému grafikonu vlakovej dopravy, ktorý by spôsobil vážne problémy v Hnileckej doline aj starosta obce Margecany Igor Petrík. Realizácia 2. zmeny grafikonu vlakovej dopravy trate 173 (Margecany – Červená Skala)  od 12. 6. 2022, a to bez riadneho prerokovania s dotknutými samosprávami, nakoľko sa menia nielen časové polohy vlakov, ale aj rozsah dopravných služieb znamená vážny zásah do koordinácie železničnej dopravy a autobusovej dopravy v našom regióne. Nový grafikon verejnej dopravy od 12. 6. 2022 spôsobí čiastočné narušenie koordinácie vlakovej a autobusovej dopravy a zosúladenia autobusových prípojov k vlakovým spojom, ako aj súbeh vlakovej a autobusovej dopravy v tom istom čase a v tom istom úseku. Zrušenie zastavovania rýchlikov č. R600, R601, R603, R604, R605, R606, R607, R608, R609, R610, R611, R612, R613, R614 a R615 na trase Bratislava – Žilina – Košice a medzinárodných rýchlikov EN442 a EN443 na trase Praha – Košice v železničnej stanici Margecany v navrhovanom grafikone vlakovej dopravy platnom od 11. 12. 2022 znamená v konečnom dôsledku ušetrenie financií ministerstva dopravy, resp. ministerstva financií na úkor občana hnileckého regiónu. Ak teraz obyvateľ Gelnického okresu má možnosť nastúpiť na rýchlik v železničnej stanici Margecany, podľa navrhovanej zmeny sa bude musieť k uvedeným rýchlikom presunúť najjednoduchšie vlastným motorovým vozidlom na železničné stanice v Spišskej Novej Vsi alebo v Košiciach, čo si vyžiada ďalšie nemalé finančné náklady, ktoré sú neporovnateľné s predchádzajúcimi výdavkami na cestu. Rovnako pri dochádzaní za prácou, vzdelaním, lekárskej starostlivosťou bude musieť občan využívať iný vlakový spoj, ktorý mu tým pádom spôsobí časovú stratu (čas sú peniaze), a preto predpokladáme, že dochádzajúci  z hnileckej doliny budú viac využívať vlastné motorové vozidlá, čo jednak zaťaží aj cestnú dopravu v príslušných mestách, nehovoriac o skutočnosti, že v dnešnej dobe znižovania emisií určite tento spôsob dochádzania neprispeje k zlepšovaniu životného prostredia. Podľa simulácie plánu dopravnej mobility na túto situáciu by horeuvedeným zrušením zastavovania rýchlikov v stanici Margecany znamenalo odchod 13 % cestujúcich z verejnej dopravy a prechod na individuálnu automobilovú dopravu,“ povedal Petrík.

 

Nový vlakový grafikon úplne zmení trasu rýchlika na trase Bratislava-Žilina-Košice. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Navyše ani Margecany neboli prizvané na konzultácie a diskusie o novom grafikone vlakovej dopravy. „Plánovaná zmena grafikonu vlakovej dopravy platná od 12. 6. 2022 bola všetkým dotknutým subjektom iba oznámená bez možnosti pripomienkovania a bez štandardného postupu – parciálne porady. Požadujeme, aby plánované vykonávanie zmien v zmena grafikone vlakovej dopravy (11. 12. 2022) bolo ohlásené dostatočne včas a prerokované s ostatnými objednávateľmi služieb vo verejnom záujme, a to pre zabezpečenie efektívnej koordinácie železničnej dopravy s ostatným druhmi verejnej dopravy. Petícia je podporným materiálom na dosiahnutie štandardizovaných postupov pri zmenách zmena grafikonu vlakovej dopravy a zároveň aj podkladom pre rokovania na parciálnych poradách tak, aby sa zabezpečili elementárne potreby dochádzajúcich občanov hnileckej doliny prostriedkami verejnej dopravy. Petícia preukazuje, ako navrhované zmeny zmena grafikonu vlakovej dopravy zasiahnu negatívne do života  občanov regiónu. Ukončenú petíciu podpísalo 11037 obyvateľov,“ skonštatoval Petrík.

 

Nový vlakový grafikon úplne zmení trasu rýchlika na trase Bratislava-Žilina-Košice. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Grafikon podľa generálneho riaditeľa sekcie stratégie dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby Rastislava Cenkého vychádza z plánu dopravnej obslužnosti. Momentálne podľa jeho slov prebieha nultá fáza, ktorá reaguje na súčasný stav infraštruktúry a priniesla racionalizačné opatrenia, ktoré zefektívnia železničnú dopravu. “Určili sme si, kde na Slovensku bude železnica tvoriť kostru, kde bude nosným dopravným systémom a tam sme sa ju snažili významne posilniť a zatraktívniť,” povedal Cenký.

S tým ale nesúhlasí primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková. „Nový vlakový grafikon ministerstva dopravy nás nepotešil pretože Leopoldov je dlhodobo železničný uzol a grafikony neboli s nami odkonzultované. Keď si pozrieme koľko tých rýchlikov chodí z Bratislavy do Leopoldova denne v čase špičky od 13:30 do 19:00 tak dnes sa vlastne viete každú polhodinku dostať do Leopoldova. Keď sa schváli nový grafikon tak to bude každú hodinu. Čo skomplikuje život ľuďom, ktorí dochádzajú za prácou do Bratislavy. Ak je problém to, že cesta do Košíc trvá dlho, tak pridajme rýchliky, ktoré zastavia iba na troch zastávkach a idú priamo do Košíc. Ale nerušme zastávky, ktoré sú aktuálne. To nie je iba vec Leopoldova, aj Hlohovca, keďže ľudia z tohto mesta chodia do Leopoldova na vlaky do Bratislavy a samozrejme aj z nášho širokého regiónu. Ďalšia vec je, že ak chce ísť na druhú stranu do Liptovského Mikuláša musíte prestupovať v Trenčíne alebo v Trnave. Napriamo sa tam nedostanete. To isté platí aj pre Piešťany. Ak idete od Mikuláša do kúpeľov tak musíte ísť do Trnavy alebo do Trenčína a odtiaľ späť do Piešťan. Z môjho pohľadu to vôbec nie je dobrý nápad a myšlienka,“ povedala Kavuliaková.

 

Nový vlakový grafikon úplne zmení trasu rýchlika na trase Bratislava-Žilina-Košice. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Podľa slov ministra dopravy Andreja Doležala návrh nového železničného grafikonu nie je uzavretá vec. “Je to stále živá vec, nie je to uzavretá vec. Hlavne netreba robiť žiadnu paniku,” skonštatoval Doležal s tým, že sa zapracovávajú pripomienky samospráv, jednotlivcov aj odbornej verejnosti. Toto nie sú rozhodnutia od stola, to sú rozhodnutia na základe jasných dát. My vieme aké sú tie toky cestujúcich. Ak niekto chce ísť regionálne, tak bude mať každú hodinu vlak, doteraz mal každé dve hodiny. My zvyšujeme dopravnú obslužnosť a chceme vlakovú dopravu skvalitniť. Áno niekde ten vlak nedáva zmysel, vozil dvoch-troch cestujúcich treba sa naučiť hovoriť aj pravdu, hovoriť aj nepríjemné veci. Vozil dvoch-troch cestujúcich, tak ten plán dopravnej obslužnosti to zmení a týchto cestujúcich vyvozíme autobusmi. My budeme mať do konca augusta finálnu verziu grafikonu, dostane ju Vyšší územný celok, ktorý v priebehu pár týždňov dokáže k nemu napasovať autobusy, tak aby sme od decembra tohto roku začali normálne fungovať. Nedokážeme vyhovieť všetkým, ale na základe dát sme chceli uľahčiť cestovanie a zvýhodniť cestovanie vlakom veľkej väčšine cestujúcich. Pripomienky samospráv, jednotlivcov, odbornej verejnosti sa zapracúvajú, dokument je živý e keď budeme rokovať s ministerstvom financií aby nám na grafikon dopravnej obslužnosti dalo na rok 2023 prostriedky tak budem trvať na tom, aby boli zohľadnené najmä potreby verejnosti, nielen potreby na hrubú zefektívnenie ako také,” zdôraznil Doležal.

 

V Bratislave a okolí sa uvažuje o zrušení vlakových spojení. Okolité obce sú radikálne proti. ZDROJ: fb obec Ivanka pri Dunaji

Grafikon podľa Rastislava Cenkého vychádza z plánu dopravnej obslužnosti. Momentálne podľa jeho slov prebieha nultá fáza, ktorá reaguje na súčasný stav infraštruktúry a priniesla racionalizačné opatrenia, ktoré zefektívnia železničnú dopravu a pri rovnakých dostupných prostriedkoch zvýšia objednávku zo strany štátu o pol milióna kilometrov. „Vlak je s podstaty drahší ako autobus, ale dokáže odviesť masy. Určili sme si, kde na Slovensku bude železnica tvoriť kostru, kde bude nosným dopravným systémom. Tam sme sa ju snažili významne posilniť a zatraktívniť. Naopak v územiach, kde až tak atraktívna železnica nie je sme sa snažili urobiť kroky, aby bola zachovaná aspoň víkendová turistická doprava, aby tam ta železnica zachovaná bola. Dôvodom tejto zmeny nie je ani tak šetrenie, ako zatraktívnenie železničnej dopravy,“ povedal Cenký. K celému problému sa vyjadril aj Matej Petroci, z Úradu hodnoty za peniaze ministerstva financií.

 

V Bratislave a okolí sa uvažuje o zrušení vlakových spojení. Okolité obce sú radikálne proti. ZDROJ: archív zoznam.sk

Na tvorbe nového grafikonu spolupracovali aj analytici z Útvaru hodnoty za peniaze. Aké sú aktuálne analýzy počtu cestujúcich medzi jednotlivými stanicami, pri ktorých sa uvažuje o ich zrušení na trase Bratislava – Košice?

Nový grafikon bol vypracovaný na základe analýzy prepravných prúdov cestujúcich podľa dát z predaja lístkov od Železničnej spoločnosti Slovensko. Z údajov vyplýva, že napríklad v Piešťanoch sa zmena zastavovania rýchlikov Bratislava – Žilina – Košice dotkne iba 5 % cestujúcich, ktorí cestujú z Piešťan. Ostatní cestujúci už v súčasnosti využívajú ostatné spojenia, ktoré budú zachované a cez víkend dokonca posilnené.

Aké sú dôvody rušenia vlakov na trase Bratislava – Nové Zámky a to v Senci, Bernolákove alebo v Ivanke pri Dunaji z pohľadu Útvaru hodnoty za peniaze?

Na danej trase sa neruší ani jeden vlak. Dochádza iba po novom k prejazdu vlakov REX z Nových Zámkov bez zastavenia v Senci, Bernolákove a Ivanke pri Dunaji. Dnes jazdia vlaky z Bernolákova do Bratislavy preplnené vlaky v nepravidelných intervaloch. Pre ľudí zo staníc a zastávok medzi Novými Zámkami a Galantou pôjde do Bratislavy regionálny expres a pre ľudí od Sládkovičova, Senca a Bernolákova osobný vlak. Vďaka tomu ubudne vo vlakoch, ktoré zastavujú v Bernolákove, až polovica cestujúcich, čo zvýši komfort cestovania pre cestujúcich. Po novom sa tak budú vlaky viac špecializovať.

Pri tvorbe nového grafikonu sa spomína, že sa budú vlaky viac špecializovať. Čo si majú verejnosť a cestujúci pod týmto pojmom predstaviť?

Špecializácia vlakov znamená prispôsobenie plánovania vlakov potrebám jednotlivých typov cestujúcich. Napríklad, pri rýchlikoch Bratislava – Žilina – Košice sa úpravou zastavovania v niekoľkých mestách na Považí dosiahne presun časti cestujúcich do regionálnych rýchlikov a skráti sa cestovný čas do Košíc o 25 minút. Tieto rýchliky sa tak budú špecializovať viac na diaľkovú ako na regionálnu dopravu. Aj v prípade zmeny zastavovania vlakov REX v Senci, Bernolákove a Ivanke pri Dunaji sa bude doprava viac špecializovať na cestujúcich dochádzajúcich z väčšej vzdialenosti z Nových Zámkov a Galanty. Výhodou takejto špecializácie je rýchlejšie cestovanie pre väčšinu cestujúcich, lepšia prepojenosť spojov a menšie riziko preplnených vlakov v špičke.