Bratislava Regióny

PARKOVACIA POLITIKA: Toto sa zmenilo od októbra pre REZIDENTOV

BRATISLAVA – Mestská časť Nové Mesto spustila v decembri 2020 v zóne Tehelné pole pilotný projekt regulovaného parkovania. Projekt zaviedol do parkovania v Novom Meste nové pravidlá, ktoré na základe vydávaných parkovacích kariet zvýhodňujú miestnych obyvateľov s trvalým pobytom-rezidentov, priniesol poplatky za tzv. hodinové parkovné pre nerezidentov a novú organizáciu parkovacích miest v zóne.
Od 1. októbra 2021 však už formálne skončil pilotný systém mestskej časti a nastáva niekoľko zmien, ktoré vyplývajú z presunu správy nad regulovaným parkovaním z mestskej časti na hlavné mesto. Rezidenti s platnou rezidentskou parkovacou kartou mestskej časti Nové Mesto budú s touto kartou parkovať aj po 1. 10. 2021 na Tehelnom poli bezplatne. V čase od 18:00 do 8:00 hod. budú môcť na Tehelnom poli parkovať len rezidenti. Návštevníci bez rezidentskej karty v tomto čase nebudú môcť v zóne zaparkovať.
Ako informuje magistrát, od januára 2022 budú môcť rezidenti Tehelného poľa parkovať na Tehelnom poli s novou mestskou rezidentskou kartou PAAS, ktorú si budú môcť zakúpiť online cez stránku paas.sk od 1. 12. 2021. Keďže k 1. 10. 2021 formálne skončil pilotný systém mestskej časti, nie je možné vyberať poplatky ani za parkovacie karty, ani za hodinové parkovné. Registrácia rezidentov do systému regulovaného parkovania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako aj vydávanie rezidentských či návštevníckych kariet (tak na Miestnom úrade MČ Bratislava-Nové Mesto, ako aj prostredníctvom online registrácií cez portál mestskej časti) je teda ukončené.
Rezidentská karta sa rezidentom automaticky preklopí do dočasnej rezidentskej karty platnej do januára 2022. To znamená, že počas kontroly bude vozidlo s rezidentskou kartou zaznamenané ako vozidlo, ktoré má právo v zóne parkovať v čase vyhradenom pre rezidentov, rezidenti však za ňu už nebudú platiť.
Ak im už rezidentská karta zakúpená do pilotného systému mestskej časti platí aj po dátume 1. 10. 2021, majú nárok na vrátenie alikvótnej sumy. O detailoch vrátenie alikvótnej čiastky vás budeme informovať v najbližších dňoch.