Späť na pátranie

Michael ALEXANDRESCU – pátranie po osobe

Michael ALEXANDRESCU
Meno: Michael
Priezvisko: ALEXANDRESCU
Dátum narodenia: 1959-08-11
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku
Dátum vyhlásenia: 31/12/2014
Dôvod vyhlásenia pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Mimoriadne pátranie: Nie
Údaje o pátraniach po osobách sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR.

Dalšie pátrania v okrese Svidník

Zahraničné osoby

Späť na pátranie