Späť na pátranie

Dezider BADÓ – pátranie po osobe

Dezider BADÓ
Meno: Dezider
Priezvisko: BADÓ
Bydlisko: Košice II
Dátum narodenia: 1993-04-07
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach
Dátum vyhlásenia: 19/11/2009
Dôvod vyhlásenia pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Mimoriadne pátranie: Nie
Údaje o pátraniach po osobách sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR.

Dalšie pátrania v okrese Košice

Slovenské osoby

Späť na pátranie