Späť na pátranie

Ján JENČKO – pátranie po osobe

Ján JENČKO
Meno: Ján
Priezvisko: JENČKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum narodenia: 1980-05-02
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou
Dátum vyhlásenia: 17/04/2013
Dôvod vyhlásenia pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Mimoriadne pátranie: Nie
Údaje o pátraniach po osobách sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR.

Dalšie pátrania v okrese Vranov Nad Topľou

Späť na pátranie