Späť na pátranie

Roland NADÁL – pátranie po osobe

Roland NADÁL
Meno: Roland
Priezvisko: NADÁL
Bydlisko: Trebišov
Dátum narodenia: 1994-03-01
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove
Dátum vyhlásenia: 01/12/2020
Dôvod vyhlásenia pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Mimoriadne pátranie: Nie
Údaje o pátraniach po osobách sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR.

Dalšie pátrania v okrese Trebišov

Späť na pátranie