Domáce

Petržalka: Záujem o škôlku je OBROVSKÝ! Stovky žiadostí budú odmietnuté

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Bratislavská Petržalka eviduje 1553 žiadostí o prijatie dieťaťa do svojich materských škôl. Riaditeľky by mali o nich rozhodnúť do polovice júna. Predbežné výsledky podľa mestskej časti ukazujú, že prijatých bude 913 detí, 640 žiadostí bude zamietnutých. Ak sa samospráve podarí do konca roka vytvoriť všetkých desať nových tried, počet neprijatých detí zníži o 250.

 

„Do skupiny neprijatých patrí 75 detí do dvoch rokov a 340 tých, ktoré tri roky dovŕšia do 31. augusta 2021,“ informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Situáciu skomplikoval aj nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní. Podľa neho bude od školského roka 2021/2022 pre predškolákov, teda pre všetky deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia vek piatich rokov, dochádzka do materských škôl povinná.

Rekonštrukciou existujúcich škôlok sa podarilo počas aktuálneho školského roka vytvoriť tri nové triedy pre 75 detí. Do septembra má pribudnúť ďalších desať tried. Jednu novú triedu by mali otvoriť škôlky na Lietavskej, Iľjušinovej a Turnianskej 6, tri na Bohrovej a štyri na Turnianskej 10 v priestoroch základnej školy. Na triedy sa prerábajú školnícke byty, ale tiež priestory, v ktorých donedávna sídlilo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam.

„Keď máte niečoho nedostatok, je potrebné vytvoriť systém prerozdeľovania. Do nových tried budú z toho dôvodu prednostne prijímané deti, ktoré sa do škôlok nedostali v uplynulých rokoch,“ priblížil starosta Petržalky Ján Hrčka. Podotkol, že mestská časť rokuje s developerom projektu Slnečnice o kúpe objektu pre vytvorenie ďalšej verejnej materskej školy. Petržalka zároveň pracuje na tom, aby od septembra 2022 boli prijaté všetky deti staršie ako tri roky.

Samospráva sa zároveň snaží motivovať zamestnancov materských a základných škôl. K takýmto nástrojom patrí napríklad náborový príspevok pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Učiteľov, ktorí uvažujú o presťahovaní sa do hlavného mesta, motivuje aj prednostným prenajímaním bytov vo vlastníctve mestskej časti. „Miestny úrad sa tiež snaží udržať aj personál materských škôl, na ktorých ani počas pandémie a obmedzeného režimu neprepúšťal,“ doplnila Halašková.

Mestská časť má vo svojej pôsobnosti 24 materských škôl.