Spoločnosť Domáce

Piataci sa v strede týždňa poriadne zapotia. Do testovania sa zapojí 1 489 základných škôl

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční v stredu 20. novembra. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Žiaci sa otestujú v matematike a vyučovacích jazykoch. Do testovania sa tento rok zapojí takmer 52 800 žiakov z 1 489 základných škôl. Piatakov s maďarským vyučovacím jazykom je prihlásených viac ako 3 250 žiakov a s ukrajinským 15 žiakov. Výsledky testovania sa dozvedia školy 20. decembra 2019.

 

Cieľom Testovania 5 je pravidelné zisťovanie úrovne znalostí žiakov po vstupe na druhý stupeň základných škôl. Testy poskytujú školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností. „Testové úlohy sú aj tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teoretické poznatky v praxi,“ približuje ministerstvo.

Úlohy v matematickom teste sú rozvrstvené od najjednoduchších až po logicky náročnejšie, kde sa vyžaduje analýza či hodnotenie. V testoch z vyučovacích jazykov sa nachádzajú úlohy zamerané na čítanie s porozumením či vyvodzovanie súvislostí na základe určitých znalostí. Každý z testov má 30 úloh a na vypracovanie majú žiaci stanovený čas 60 minút.

Žiaci so zdravotným znevýhodním tvoria vyše 7,6 percenta z celkového počtu prihlásených piatakov. Títo piataci budú mať upravené podmienky testovania, napríklad predĺžený čas na vypracovanie úloh. „Žiaci s vývinovými poruchami učenia majú napríklad zvýraznené kľúčové slová v teste, žiaci so sluchovým alebo zrakovým postihnutím majú zjednodušené zadania úloh, respektíve úlohy sú nahradené alternatívnymi tak, aby ich cieľ i obsah zostali zachované a zároveň boli rešpektované špeciálne vzdelávacie potreby žiakov,“ vysvetľuje ministerstvo.

Celoslovenskému testovaniu predchádzala príprava na Testovanie 5 v podobe elektronického testovania, do ktorého sa mohli zapojiť školy s požadovaným počítačovým vybavením a internetovým pripojením. Elektronický test sprístupnilo ministerstvo od 5. – 7. novembra 2019 a zapojilo sa doň takmer 8 000 piatakov z 313 základných škôl.