Počas stavby obchodnej galérie v Topoľčanoch sa prepadol chodník aj zástavka

TOPOĽČANY – Počas výstavby obchodnej galérie na Ul. Československej armády v Topoľčanoch sa prepadol chodník na Ul. M. Benku a následne aj autobusová zastávka. Podľa primátorky Alexandry Gieciovej mesto Topoľčany vo veci koná. Zamestnanci mesta, stavebného úradu, mestskej polície a štátnej polície vykonali obhliadky stavby a boli dohodnuté podmienky na zachovanie bezpečnosti obyvateľov mesta. 

 

Stavebník Primum s.r.o. Bratislava získal stavebné povolenie vydané mestom v auguste minulého roka. V stavebných povoleniach boli určené podmienky na uskutočnenie stavby. „Mesto Topoľčany vo veci nevyhovujúceho stavu obdržalo v pondelok 8. júla podnet od občana, týkajúci sa chodníka na Ul. M. Benku. Dodávateľ stavby bol následne v utorok 9. júla v rámci kontroly vykonanej zamestnancom stavebného úradu vyzvaný na rešpektovanie podmienok stavebného povolenia a bol upozornený aj na to, aby dal spevnenú plochu autobusovej zastávky a poškodeného chodníka do pôvodného stavu. V stredu 10. júla následne došlo k prepadnutiu autobusovej zastávky,“ uviedlo vedenie mesta.

Dodávateľ stavby sa zaviazal, že zabezpečí v čo najkratšom čase úpravu zastávky a chodníka do pôvodného stavu. Poverenými pracovníkmi stavebného úradu bude vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý bude zameraný na dodržanie podmienok stavebného povolenia. Na základe výsledkov štátneho stavebného dohľadu sa bude v danej veci postupovať v zmysle platnej legislatívy, skonštatovala primátorka. Ak došlo k porušeniu podmienok stavebného povolenia, stavebník resp. dodávateľ stavby bude sankcionovaný.

Viac o téme: autobusová zastávka, dodávateľ stavby, poškodený chodník, primátorka, sankciovaný dodávateľ, Stavebník Primum s.r.o, stavebný dohľad, stavebný úrad, Topoľčany, Ul. Československej armády, Ul. M. Benku

Súvisiace články