Regióny Bratislava

Počas víkendu bude prebiehať zimné sčítanie vodného vtáctva

Ilustračné. FOTO TASR / Pavol Remiáš

BRATISLAVA – Počas víkendu bude prebiehať zimné sčítanie vodného vtáctva. Ide o 59. ročník tohto medzinárodného podujatia. Jeho cieľom je zistiť početnosť nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Informoval o tom odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. “Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže,” priblížila ŠOP.

Poukázala, že každú zimu je zmapovaných viac ako 400 lokalít, čo predstavuje približne 2500 kilometrov vodných tokov a 200 kilometrov štvorcových vodných nádrží, rybníkov, štrkovísk a jazier. Na Slovensku prebieha toto sčítanie od roku 1991, pričom zaznamenali spolu 78 druhov vodného a na vodu viazaných vtákov. “Medzi najvzácnejšie zaznamenané druhy vtákov na našom území patrí napríklad potáplica bielozobá, bernikla tmavá, hus malá či čajka trojprstá. Naopak, medzi najčastejšie druhy patrí kačica divá, chochlačka vrkočatá, lyska čierna a kormorán veľký.

Častým druhom viazaným na vodu na Slovensku je tiež čajka smejivá či potápka chochlatá,” povedala zoologička ŠOP SR Andrea Lešová. V sobotu sa zároveň na Slovensku uskutoční aj sčítanie zimujúceho kormorána veľkého. Koordinuje ho Slovenský rybársky zväz. Bude prebiehať na nocoviskách, a to v čase od 14.00 do 17.00 h. ŠOP pripomenula, že informácie o stave populácie kormorána sú podmienkou na uplatňovanie výnimky vydanej ministerstvom životného prostredia na plašenie a odstrel tohto chráneného druhu živočícha. Výnimka platí od októbra do konca februára, pre potreby víkendového sčítania je však výnimka pozastavená, uviedli ochranári.

“Dlhodobé fungovanie tohto programu nám prináša možnosť využívať údaje zo sčítania na určovanie trendov vývoja populácie jednotlivých druhov, ako aj nastavenia správneho manažmentu územia,” skonštatoval generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel. V prípade záujmu o zapojenie sa do víkendového sčítania je potrebné sa registrovať prostredníctvom regionálnych koordinátorov, ktorí sú uvedení na stránke www.vtáky.sk. Na stránke je tiež uvedená metodika sčítania. Hlavným termínom sčítania je tento víkend, avšak sčítavať vodné vtáctvo je možné v období od 6. do 21. januára. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 140 krajín. V spolupráci so ŠOP SR a správami národných parkov koordinuje na Slovensku toto sčítanie Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko.