Spoločnosť Domáce GPlus Top

Podmienky na pracovnom trhu sú stále nevyhovujúce. Populistické návrhy to nevyriešia

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Má moja práca vôbec význam? Som adekvátne ohodnotený za to, čo robím? Ak pracujúcemu Slovákovi ochorie dieťa, zasiahne to aj jeho peňaženku. Peniaze, ktoré štát prepláca rodičom, ktorí sa starajú o svoje choré deti, sú smiešne. Pobytu doma v chorobe sa snažia výhybať aj dospelí. Situácia na pracovnom trhu má napriek znižujúcej sa nezamestnanosti stále množstvo nedostatkov. Občianske združenie Pracujúca chudoba sformulovalo požiadavky na zlepšenie pracovného prostredia do 18 bodov a pokúsi sa nimi osloviť aj politikov. 

 

Občianske združenie Pracujúca chudoba sformulovalo požiadavky na zlepšenie pracovného prostredia do 18 bodov a pokúsi sa s nimi osloviť aj politikov.  K ,,civilizovanému” pracovnému prostrediu, o akom hovorí občianske združenie, máme podľa nich ďaleko.

,,Politici si posledné roky robili z pracovného prostredia politickú kampaň. Zaviedli viaceré populistické opatrenia ako napríklad rekreačné poukazy alebo 13. a 14. platy. Nehovoriac o extrémnom zvyšovaní minimálnej mzdy alebo raste rôznych príplatkov,” opísal aktuálnu situáciu na Slovensku analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak. Všetky tieto opatrenia majú mať za dôsledok prepad našej krajiny v pružnosti zamestnávania.

Čo z toho budem mať?

Medzi hlavné body iniciatívy, ktorá sa týka predovšetkým vás, môžeme zaradiť skrátenie týždenného pracovného času či zosúladenie dovolenky pre všetky vekové skupiny na 5 týždňov. ,,Rovnako navrhujeme zaviesť pravidlo, že voľno vďaka sviatku sa bude presúvať k začiatku alebo koncu pracovného týždňa,” uvádza Pracujúca chudoba.

Pracovný čas by sa mohol skrátiť. Zdroj: pixabay.com

,,Beztrestná” PN-ka

Súčasný trend, ktorý je na Slovensku zaužívaný, je dostať počas krátkodobej práceneschopnosti (PN) za prvé tri dni 25 percent z vymeriavacieho základu. Množstvo zamestnancov si tak rozmyslí, či ostanú počas choroby doma v posteli, alebo sa pokúsia liečiť v práci. S rovnakým problémom sa boria aj rodičia. Ostať doma s chorým dieťaťom je pre nich veľký zásah do rodinného rozpočtu. Preplácanie PN-ky chce preto občianske združenie zvýšiť na 55 percent. ,,Dochádzkový bonus je nutné naviazať výlučne na neospravedlnené zameškanie v práci alebo neplatené voľno. Nie na čerpanie PN alebo uplatňovanie dôležitých osobných prekážok v práci ako návšteva lekára, OČR, či sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi,” podotklo združenie.

Preplácanie PN-ky chce občianske združenie zvýšiť na 55 percent. Zdroj: pixabay.com

Minimálka za viac

Minimálna mzda pomaly narastá, ale Pracujúca chudoba chce pre slovenských zamestnancov viac. Snažia sa presadiť takú hodnotu minimálnej mzdy, ktorá by sa rovnala 60 percentám tej priemernej. Takéto opatrenie je ale podľa analytika INESS Róberta Chovanculiaka neprijateľné a zhoršilo by celú situáciu na trhu práce. ,,Navyše sú návrhy miestami formulované populisticky,” doplnil analytik.

Na druhej strane, ako pozitívnu zmenu, hodnotí odborník návrh na znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia. ,,Cieľom je, aby z príjmov ľudí, ktorí sa svojim príjmom blížia k minimálnej mzde, boli odvádzané nižšie dane a odvody,” navrhuje občianske združenie Pracujúca chudoba.   

Znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia považuje analytik INESS za dobrý nápad. Zdroj: pixabay.com

Škola života

Učíme sa celý život. Aj vo vyššom veku si potrebujeme neustále rozširovať svoje vedomosti a prehlbovať zručnosti. A aj na to myslela Pracujúca chudoba. Do praxe chcú zaviesť zmenu, ktorá umožní človeku opäť absolvovať predmety na strednej škole. Týka sa to len tých, ktoré sú nevyhnutné pre zlepšenie ich profesie. ,,Je potrebné širokej verejnosti umožniť využívať výukový proces na existujúcich školách v podobe účasti na výučbe predmetov v potrebnom minime na dosiahnutie potrebnej zručnosti alebo kvalifikácie,” vysvetľuje Pracujúca chudoba.

O všetkých bodoch iniciatívy sa môžete dočítať TU.

Pracujúca chudoba chce podporiť vzdelávanie aj vo vyššom veku. Zdroj: pixabay.com

Boj za práva zamestnancov pokračuje

Z dielne Pracujúcej chudoby nejde o prvý návrh, ktorý sa pokúsia presadiť. Začali s presadzovaním mesačnej mzdy v pracovných inzerátoch. Od 1. mája 2018 sú tak zamestnávatelia povinní zreverejňovať plat, ktorý na danej pozícii ponúkajú.

Od 1. januára 2019 sa už nemusíte báť hovoriť so svojimi kolegami o výške mesačného platu. Vďaka tejto novinke je už klauzula v pracovnej zmluve o mlčanlivosti neplatná a tak vás zamestnávateľ za prerieknutie sa o mzde nemôže trestať.

Pred pár týždňami prišla Pracujúca chudoba s ďalšou novinkou. Rozhodli sa skoncovať so súdnymi poplatkami v pracovnoprávnych sporoch. Ušetriť tak budete môcť stovky eur.

Občianske združenie už v minulosti presadilo niekoľko zmien, ktoré zlepšujú postavenie zamestnancov. Zdroj: TASR / Alexandra Moštková