Machackova - Uznesenie Mestskej rady z februára 2006.

Uznesenie Mestskej rady z februára 2006.