Regióny Bratislava Senec Top

POSLEDNÉ VAROVANIE MINISTROVI Dopravnú schizofréniu v Bratislave a okolí chcú starostovia obcí radikálne ukončiť

Kolóny Bratislava. ZDROJ: TASR - Dano Veselský
IVANKA PRI DUNAJI – Od nedele 26.septembra sa otvorili ďalšie úseky projektu D4/R7, ktoré by mali radikálne zjednodušiť, zrýchliť a uľahčiť dopravu v Bratislave a okolí. Ale bez strategickej križovatky D1D4 sa situácia v hlavnom meste stále nemení a nezmení.
Vonkajší obchvat Bratislavy by mal výrazne uľahčiť cestovanie, ale sú hneď dva dôvody, prečo tomu tak nebude. Aspoň nie v plnom rozsahu a tak ako to bolo naplánované. Po prvé budete po obchvate D4R7 potrebovať diaľničnú známku, bez nej sa na obchvat síce dostanete, ale riskujete poriadne mastnú pokutu. Druhou je stále a ešte na pekne dlho bude nedokončená križovatka D1D4, ktorá má prepojiť existujúcu diaľnicu D1 s novou D4. Táto nenormálna situácia preto už prestala baviť nielen motoristov, ale aj starostov okolitých obcí, ktoré sú denno-denne konfrontované s hodinovými kolónami, chaosom, kolapsom všetkého druhu a neschopnosťou štátu vyriešiť daný problém. Aj keď sa do celého projektu “napchali” viac ako dve miliardy EUR. Navyše ani všetky dodatočné úseky nie sú otvárané naraz, ale postupne, čo je tiež mimoriadne zaujímavá vec.
Križovatka Ivanka – Sever, kde sa križuje D1 a D4. ZDROJ: TASR – Michal Svítok
Naposledy bol otvorený úsek D4 medzi križovatkami Bratislava – Petržalka a Bratislava – Juh (predtým známa ako Ketelec), ktorý zahŕňa Lužný most. Vzápätí to bude v októbri rýchlostná cesta R7 medzi križovatkami Bratislava – Nivy a Bratislava – Juh a úsek D4 Bratislava – Jarovce a Bratislava – Petržalka. “Dôvodom otvárania predmetných úsekov v niekoľkých fázach je podľa koncesionára zložitosť prípravy dopravného značenia a organizácie dopravy v danom území, pretože dôjde k prepájaniu nových úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty s existujúcimi rýchlostnými komunikáciami (D1, D2, D4, R7),” skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal, ktorý doplnil, že to, čo sa otvára a v akom rozsahu, je plne v kompetencii koncesionára. Prvoradá je z pohľadu ministra bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých.
ZDROJ: fb obec Ivanka pri Dunaji
No schizofrenická situácia už prestala baviť starostu obce Ivanka pri Dunaji Vladimíra Letenaya, ktorý Doležalovi poslal otvorený list ako posledné varovanie a upozornenie pred problémami s dopravou v okolí Bratislavy. “Neustále zhoršujúca sa situácia v doprave, spolu s obavami čo prinesie spustenie ďalších dopravných stavieb v okolí našej obce Ivanka pri Dunaji, nás primälo obrátiť sa na Vás týmto otvoreným listom. Pri príprave projektu diaľnice D4 a jej prepojenia s D1 bolo zrejmé, že vjazd vozidiel do Bratislavy z D4 má primárne zabezpečovať križovatka Ivanka-Sever. Táto križovatka ale nie je dobudovaná, úseky D4 sa postupne otvárajú, a tak si vozidlá na vjazd do Bratislavy z D4 našli aj iné „cestičky“, s ktorými ale projekt D4R7 vôbec nerátal. Po otvorení križovatky Ivanka-Západ sú pre našu obec každodennou realitou extrémne počty vozidiel (nielen osobnej automobilovej dopravy), ktoré v rannej špičke na vjazd do Bratislavy z D4 neštandardne využívajú aj cestu III. triedy číslo 1041 (Vajnorská ulica). Spočiatku sa vozidlá otáčali priamo v križovatke. Toto nebezpečné konanie vodičov sa podarilo eliminovať osadením dopravného značenia Klemmfix,” reaguje starosta Ivanky pri Dunaji na oficiálnej stránke obce.
ZDROJ: fb obec Ivanka pri Dunaji
Podľa jeho slov vozidlá schádzajúce z D4 s cieľom dostať sa do Bratislavy to ale neodradilo a našli si nový spôsob. V súčasnosti využívajú odbočku na parkovisko veľkoobchodu Metro, kde sa v rannej špičke vo veľkom počte otáčajú. Križovatka Ivanka-Západ teda „prevzala“ teraz na seba úlohu, na ktorú ale nie je projektovaná, a to aj preto, aby sa cez ňu ešte viac nezahusťovala doprava na dvojprúdovej Seneckej ceste. “Občania Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí sú roky nútení čakať neúmerne dlhý čas v rannej kolóne, kým sa cez Vajnorskú ulicu dostanú na Seneckú cestu. Súčasný stav, po otvorení križovatky Ivanka-Západ, je už ale neúnosný. Výjazd z obce (približne jeden kilometer dlhý úsek) aj v skorých ranných hodinách trvá 40 až 50 minút. Zlepšenie má pritom priniesť až vybudovanie križovatky Ivanka-Sever, a taktiež rozšírenie Seneckej cesty na štvorpruh. Vzhľadom na medializované informácie, podľa ktorých môže realizácia týchto stavieb trvať 3, dokonca až 6 rokov, to nie je pre nás akceptovateľné. Samozrejme, uvedomujeme si dôležitosť výstavby diaľnice D4,”dodáva Letenay.
ZDROJ: fb obec Ivanka pri Dunaji
Starosta Ivanky pri Dunaji vysvetľuje, že pokiaľ ale nebude vybudovaná križovatka Ivanka-Sever, počet áut otáčajúcich sa v Ivanke pri Dunaji bude stále narastať (aj s ohľadom na spustenie ďalších úsekov D4R7). Po otvorení úseku Ivanka-Vajnory (predpoklad október 2021) sa dá s určitosťou povedať, že pri parkovisku Metro sa budú otáčať už nielen vodiči idúci od Vrakune, ale aj od križovatky Čierna Voda – obyvatelia Chorvátskeho Grobu, Slovenského Grobu a celej tejto lokality, ktorí sa budú chcieť dostať napríklad na Zlaté piesky či obchvat D1. “Obávame sa, že k zhoršeniu už i tak zlej dopravnej situácie na Seneckej prispeje aj otvorenie prepojenia Seneckej cesty a D1 v križovatke Triblavina. Tieto naše obavy sme Vám tlmočili v liste zo dňa 18. júna 2021. Po prečítaní Vašej odpovede (zo dňa 12. júla 2021) sa však naše obavy nerozplynuli, skôr naopak, vzrástli,” konštatuje Letenay.
ZDROJ: fb obec Ivanka pri Dunaji
Riešením kardinálneho problému Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí v doprave, ktoré sa neustále odkladá, je rozšírenie cesty I/61 (Seneckej) na štvorpruh. Za prioritu považuje obec úsek od križovatky pri Mlyne po križovatku Bernolákovo-Západ. “V tomto smere sme projektantovi rozšírenia Seneckej cesty zaslali pripomienku, aby sa rozšírenie rozdelilo na etapy, a primárne sa riešil vyššie spomínaný cca 4-kilometrový úsek. Naši občania, ako aj obyvatelia okolitých obcí, ktorí sa cez Ivanku pri Dunaji dostávajú na Seneckú cestu, v dôsledku spomínaných problémov dlhodobo trpia zhoršením kvality svojho života. Niet pritom žiadnych pochýb, že táto neúnosná situácia sa bude naďalej iba zhoršovať, a to len z dôvodu dlhodobo nezvládnutých procesov štátu pri výstavbe dopravnej infraštruktúry v okolí hlavného mesta Slovenska. Ten by mal pritom postupovať v súlade s Ústavou, ako aj elementárnou úctou k svojim občanom tak, aby im kvalitu života zlepšoval. V tomto prípade však štát a jeho predstavitelia svojim nezodpovedným prístupom vystavili obyvateľov spádovej oblasti Ivanky pri Dunaji nepredstaviteľnému dopravnému kolapsu. Vo vzťahu k vyššie uvedeným skutočnostiam, a súčasne pri rešpektovaní oprávnených požiadaviek našich obyvateľov na kvalitu života, Vás týmto otvoreným listom žiadame o okamžité zrušenie všetkých vjazdov a zjazdov na/z D4 v križovatke Ivanka-Západ, a to až do dobudovania križovatky Ivanka-Sever. Súčasne Vás týmto otvoreným listom žiadame o realizáciu takých krokov, ktoré urýchlia rozšírenie Seneckej cesty na štvorpruh a dobudovanie križovatky Ivanka-Sever,” dodáva starosta Ivanky pri Dunaji Vladimír Letenay.