Politika Domáce

Post splnomocnenca vlády pre Schengen sa ruší. Buček končí vo funkcii

Jozef Buček. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Post splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis (právnych predpisov) v podmienkach SR sa k 15. júlu ruší. Zrušením predmetných uznesení o tom v stredu rozhodla vláda. Z funkcie zároveň odvolala Jozefa Bučeka.

 

“Centrálnym orgánom zodpovedným za prevažnú časť implementácie schengenského acquis je naďalej Ministerstvo vnútra SR, ktoré spolupracuje v rámci jednotlivých oblastí s príslušnými ministerstvami a Úradom na ochranu osobných údajov SR, ktoré participujú na riešení konkrétnych úloh vyplývajúcich z implementácie schengenského acquis,” približuje predkladacia správa.

Buček vo funkcii pôsobil od roku 2016, keď vláda schválila aj štatút splnomocnenca.