Pravoslávni kresťania slávia Kvetnú nedeľu: Nasledovať bude Veľký týždeň

SLOVENSKO – Pravoslávni kresťania slávia Kvetnú nedeľu. Počas tohto dňa si pripomínajú vstúpenie Isusa Christa do Jeruzalema.

Židovský ľud vítal Christa v Jeruzaleme ako Mesiáša, o niekoľko dní však bol zajatý, zbičovaný, potupený a napokon popravený. Bohoslužby tohto dňa zdôrazňujú skutočnosť, že Isus Christos je Boží Syn, Spasiteľ a Vykupiteľ ľudského rodu, avšak jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta.

V pravoslávnych chrámoch sa na počesť tohto sviatku posväcujú palmové ratolesti, na Slovensku ide predovšetkým o vŕbové vetvičky, ktoré si veriaci následne odnášajú do svojich príbytkov. V pondelok (29. 4.) po Kvetnej nedeli sa pre pravoslávnych kresťanov začne takzvaný Veľký alebo Strastný týždeň, sprítomňujúci udalosti z Christovho života niekoľko dní pred jeho ukrižovaním.

Viac o téme: Kvetná nedeľa, právoslávni kresťania

Súvisiace články