Politika Domáce

Preddôchodok sa podľa Richtera v tomto volebnom období zavedie

Ján Richter - SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA – Hoci ministerstvo práce a sociálnych vecí sa s rezortom financií stále nedohodlo na podobe tzv. preddôchodku vyplácaného z tretieho dôchodkového piliera, preddôchodok sa podľa šéfa rezortu práce Jána Richtera počas tohto volebného obdobia zavedie.

“Chcem ubezpečiť, že zákon a preddôchodok ako taký pôjde, on bude, my sme tým viazaní,” povedal vo štvrtok Richter. Rezort financií podľa neho stále nesúhlasí s tým, aby sa preddôchodok mohol začať vyplácať 5 rokov pred riadnym vekom odchodu do dôchodku. “Sú isté veci, ktoré sa rozdiskutovávajú, aj z hľadiska možných finančných dopadov, ktoré s tým bezprostredne súvisia,” upozornil minister.

Podľa Richtera o podobe preddôchodku stále diskutuje Inštitút sociálnej politiky na rezorte práce a sociálnych vecí a Inštitút finančnej politiky na Ministerstve financií SR. “Dospejeme k istým záverom, ktoré budú premietnuté do zákona,” tvrdí. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí by bol rád, keby legislatíva k zavedeniu preddôchodku bola účinná už od 1. januára budúceho roka. “To je vec ďalších diskusií,” upozornil.

Ako uviedol minister, je pripravený na diskusiu o tom, aby sa pravidlá, ktoré budú platiť pre dobrovoľný, tretí pilier, vzťahovali aj na druhý pilier. “Chcem, aby boli podporení, motivovaní a zvýhodnení tí, ktorí pamätajú na starobu a majú záujem prispieť aj s dobrovoľným sporením si na vylepšenie dôchodkovej situácie, a tam musí reagovať aj štát,” povedal. Podľa Richtera by bolo možné do tretieho piliera presunúť aj prostriedky, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy. “Ak odchádza človek do dôchodku a v kolektívnej zmluve majú napríklad 12-mesačné odstupné, mohol by tieto prostriedky uložiť do tretieho piliera,” načrtol.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter ešte v decembri minulého roka dočasne stopol legislatívny návrh, ktorým sa mal od začiatku roka 2019 zaviesť tzv. preddôchodok ako dávka z tretieho penzijného piliera. “Vzhľadom na rozpor, ktorý stále máme s ministerstvom financií, zákon ako taký v tejto chvíli nepredložím do vlády,” povedal po decembrovom rokovaní tripartity minister Richter. Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorý išiel na rokovanie vlády a následne ho schválil parlament, tak nakoniec obsahoval len ustanovenia, ktorými sa prevzali do slovenskej legislatívy príslušné európske smernice.

Vlaňajším návrhom novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení sa mal od roku 2019 zaviesť tzv. preddôchodok. Rezort práce koncom minulého roka trval na tom, aby za poberateľov preddôchodku z tretieho piliera platil zdravotné poistenie štát. “Nakoľko preddôchodok bude účastník poberať vo veku blízkom veku odchodu do dôchodku, resp. v rovnakom období ako predčasný starobný dôchodok, poberateľ preddôchodku by mal byť zaradený do skupiny poistencov štátu,” odkázalo ministerstvo práce rezortu financií.

Ministerstvo financií vlani neuspelo ani s požiadavkou zaviesť prísnejšie podmienky nároku na preddôchodok. Poberateľ tejto dávky by mal mať podľa rezortu financií zároveň nárok na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera alebo byť aspoň 42 rokov dôchodkovo poistený. Zvýšiť sa podľa ministerstva financií mala aj minimálna suma preddôchodku, a to z navrhovaného 1,36-násobku sumy životného minima na 2,72-násobok životného minima. Minimálna suma preddôchodku vo výške 1,36-násobku životného minima by sa ponechala len tým žiadateľom o preddôchodok, ktorí boli aspoň 12 mesiacov za posledné dva roky evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce.

“Návrh ministerstva financií na sprísnenie podmienok pre poberanie preddôchodku nie je možné akceptovať, nakoľko uvedená zmena by spôsobila, že nárok na vyplácanie preddôchodku by mal len veľmi obmedzený počet účastníkov,” uviedlo v minulom roku ministerstvo práce. Samotný rezort práce navrhoval, aby mohli preddôchodok dostávať sporitelia v treťom pilieri, ktorým do riadneho dôchodkového veku chýba najviac 5 rokov a ich doplnkový predčasný starobný dôchodok vypočítaný z ich úspor v treťom pilieri dosiahne najmenej 136 % sumy životného minima.